Proszę, pomóżcie sprawdzić log


(Aniushka765) #1

Nie wiem co się stało, ale strasznie zwalnia, znikają ikony, potem znów się pojawiają, nie radzę sobie z tym......

(do tego nie mam SP2, bo bałam się, że stracę jakieś dane, i tak mi już zostało bez SP2)

Nie wiem co w tym logu jest ok a co nie

Bede bardzo wdzięczna za pomoc

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 20:45:11, on 2005-08-11

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Eraser\eraser.exe

C:\Program Files\Labtec Wireless Desktop\MagicKey.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile\audevicemgr.exe

C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ymsgr_tray.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

c:\PROGRA~1\INTUWA~1\Shared\MROUTE~1\MROUTE~2.EXE

C:\PROGRA~1\SONYER~1\Mobile\CONNEC~1\CONNMN~1.EXE

C:\Program Files\Netscape\Netscape\Netscp.exe

D:\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\PROGRA~1\YAHOO!\COMPAN~1\INSTALLS\cpn\ycomp5_3_12_0.dll

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: (no name) - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\en-gb\msntb.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRA~1\YAHOO!\COMPAN~1\INSTALLS\cpn\ycomp5_3_12_0.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\en-gb\msntb.dll

O4 - HKLM..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe /WAITSERVICE

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [Task Manager] taskmngr.exe

O4 - HKLM..\Run: [setIcon] C:\Program Files\Icons\SetIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [inst] C:\WINDOWS\System\Inst.exe install

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [RCServer] "C:\Program Files\Remote Control\RCServer.exe" -servicehelper

O4 - HKLM..\Run: [Omnipage] C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe

O4 - HKLM..\Run: [winshost.exe] C:\WINDOWS\System32\winshost.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Task Manager] taskmngr.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Windows System Manager] crsl.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Microsoft Update] navmgrd.exe

O4 - HKCU..\Run: [Task Manager] taskmngr.exe

O4 - HKCU..\Run: [Yahoo! Pager] C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ypager.exe -quiet

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Eraser] C:\Program Files\Eraser\eraser.exe -hide

O4 - HKCU..\Run: [winshost.exe] C:\WINDOWS\System32\winshost.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Enable Labtec Wireless Desktop.lnk = C:\Program Files\Labtec Wireless Desktop\MagicKey.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Phone Connection Monitor.lnk = C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile\audevicemgr.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &AIM Search - res://C:\Program Files\AIM Toolbar\AIMBar.dll/aimsearch.htm

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZN

O9 - Extra button: Related (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM)

O9 - Extra button: Yahoo! Messenger (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger (HKLM)

O9 - Extra button: Messenger (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)

O9 - Extra button: WeatherBug (HKCU)

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'imon.dll' missing

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan ... asinst.cab

O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/C ... 5309490741

O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shoc ... wflash.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab


(Qbek50) #2

daj loga z najnowszej wersji:

http://www.merijn.org/files/hijackthis.zip


(Aniushka765) #3

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:16:18, on 2005-08-11

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe

C:\Program Files\Eraser\eraser.exe

C:\Program Files\Labtec Wireless Desktop\MagicKey.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile\audevicemgr.exe

C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ymsgr_tray.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

c:\PROGRA~1\INTUWA~1\Shared\MROUTE~1\MROUTE~2.EXE

C:\PROGRA~1\SONYER~1\Mobile\CONNEC~1\CONNMN~1.EXE

C:\Program Files\Netscape\Netscape\Netscp.exe

D:\HijackThis.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\ania\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.484\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\PROGRA~1\YAHOO!\COMPAN~1\INSTALLS\cpn\ycomp5_3_12_0.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\en-gb\msntb.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRA~1\YAHOO!\COMPAN~1\INSTALLS\cpn\ycomp5_3_12_0.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\en-gb\msntb.dll

O4 - HKLM…\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM…\Run: [nod32kui] C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe /WAITSERVICE

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [Task Manager] taskmngr.exe

O4 - HKLM…\Run: [setIcon] C:\Program Files\Icons\SetIcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM…\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM…\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM…\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [inst] C:\WINDOWS\System\Inst.exe install

O4 - HKLM…\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [RCServer] “C:\Program Files\Remote Control\RCServer.exe” -servicehelper

O4 - HKLM…\Run: [Omnipage] C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe

O4 - HKLM…\Run: [winshost.exe] C:\WINDOWS\System32\winshost.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [Task Manager] taskmngr.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [Windows System Manager] crsl.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [Microsoft Update] navmgrd.exe

O4 - HKCU…\Run: [Task Manager] taskmngr.exe

O4 - HKCU…\Run: [Yahoo! Pager] C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ypager.exe -quiet

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [LogitechSoftwareUpdate] “C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe” boot

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [Eraser] C:\Program Files\Eraser\eraser.exe -hide

O4 - HKCU…\Run: [winshost.exe] C:\WINDOWS\System32\winshost.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Enable Labtec Wireless Desktop.lnk = C:\Program Files\Labtec Wireless Desktop\MagicKey.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Phone Connection Monitor.lnk = C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile\audevicemgr.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &AIM Search - res://C:\Program Files\AIM Toolbar\AIMBar.dll/aimsearch.htm

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZN

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} - C:\PROGRA~1\YAHOO!\MESSEN~1\YPAGER.EXE

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} - C:\PROGRA~1\YAHOO!\MESSEN~1\YPAGER.EXE

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra button: WeatherBug - {AF6CABAB-61F9-4f12-A198-B7D41EF1CB52} - C:\Program Files\AWS\WeatherBug\Weather.exe (file missing) (HKCU)

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan … asinst.cab

O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Aluria Spyware Eliminator Service (ASEService) - Unknown owner - C:\Program Files\Aluria Software\ASE\ASEServ.exe (file missing)

O23 - Service: Menedżer dysków logicznych service (hygqfioe) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\hygqfioe.exe (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: Remote Control Server (RCSERVER) - Unknown owner - C:\Program Files\Remote Control\RCServer.exe" -service (file missing)

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych service (soojjejf) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\soojjejf.exe (file missing)

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe


(Qbek50) #4

przeskanuj dysk tym i wywal wszystko :

Panda

http://www.pandasoftware.com/activescan … ncipal.htm

Kaspersky

http://kaspersky.pl/services.html?s=online_vir_chk

mks_vir

http://skaner.mks.com.pl/

CWShredder 2.15

http://cwshredder.net/bin/CWShredder.exe

SpyBot - Search & Destroy v1.4 PL

http://www.see-cure.de/files/spybotsd14.exe

Ad-aware SE Personal 1.06

ftp://ftp.download.com/pub/windows/aawsepersonal.exe

PestPatrol

http://download.zonelabs.com/bin/free/p … olHome.exe

potem wrzuc nowy log 8)


(Aniushka765) #5

serdeczne dzięki :smiley: , już się za to zabieram