Proszę sprawdzcie co tu jest nie tak!


(Zk10) #1

Ja się na tym nie znam zupełnie jak ktoś wie o co tu chodzi jak to naprawić to proszę pomóżcie. Ciągle wyskakuje okienko Explorer.exe wystąpił problem itd. i do wyboru wyślij raport o błędsach i nie wysyłąj jak w to kliknąć to zaraz się pokazuje znowy i tak w kółko RATUNKUUUUU! !!

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:11:33, on 2005-06-26

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\outpost.exe

C:\WINDOWS\System32\dwwin.exe

c:\windows\system32\eqkenk.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Avant Browser\avant.exe

C:\Documents and Settings\Zbynio\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 4 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,Search = http://allstarsearch.net

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://allstarsearch.net

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://allstarsearch.net

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://allstarsearch.net

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://allstarsearch.net

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\Nail.exe

O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: SearchBar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

O3 - Toolbar: Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [Disk Keeper] C:\WINDOWS\System32\Services\{671A1690-0371-4494-83FD-035FC8C1F722}\SECURITY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [mgfpjdj] c:\windows\system32\eqkenk.exe r

O4 - HKCU\..\Run: [HijackThis startup scan] C:\Documents and Settings\Zbynio\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 4 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe /startupscan

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - C:\Program Files\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - C:\Program Files\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... - C:\Program Files\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O8 - Extra context menu item: Podświetl - C:\Program Files\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Szukaj - C:\Program Files\Avant Browser\Search.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {00000000-0023-0000-5400-320020040070} - http://www.storage-tasp.com/gs/gsa0395.exe

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/Bridge-c139.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_22.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5A4B0002-7810-486F-8A2D-F064466D0C8E}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A790D14E-6F73-4614-BB50-E4FFC1A9A7C2}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{5A4B0002-7810-486F-8A2D-F064466D0C8E}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{5A4B0002-7810-486F-8A2D-F064466D0C8E}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O21 - SSODL: Album Creator - {4F6C7368-2FD5-4882-7CF1-B035389AF856} - c:\program files\firmtools\album creator\ctxret32.dll

O21 - SSODL: System - {D47AC1BD-8AA7-4099-A334-7C067DD9CEAD} - vr_sys.dll (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum - C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\outpost.exe

O23 - Service: System Startup Service (SvcProc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\svcproc.exe

O23 - Service: WMDM PMSP Service - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe (file missing)

(boczi) #2

Kontynuuj tamten:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... ht=#252476


(lazikar) #3

Zamykam