Prosze sprawdzcie loga(system nie czyszczony od 2 lat)


(Skiba16) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:54:54, on 2005-05-24

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\PowerS.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\Program Files\Windows ServeAd\WinServAd.exe

C:\Program Files\Windows ServeAd\WinServSuit.exe

C:\Programy\Winamp5\winampa.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

C:\windows\saap.exe

C:\WINDOWS\System32\gah95on6.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Programy\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\TVRMVCR.EXE

C:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\TVSCHL.EXE

C:\Programy\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\System syntezy mowy\rozmowy.exe

C:\Programy\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\System syntezy mowy\synteza_DDE_klient.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Programy\Winamp5\winamp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAMY\WINZIP\winzip32.exe

C:\Documents and Settings\Ogie\Ustawienia lokalne\Temp\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {CA0E28FA-1AFD-4C21-A8DC-70EB5BE2F076} - C:\Program Files\SurfSideKick 2\SskBho.dll

O1 - Hosts: 127.0.0.3 n-glx.s-redirect.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 x.full-tgp.net

O1 - Hosts: 127.0.0.3 counter.sexmaniack.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 autoescrowpay.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.autoescrowpay.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.awmdabest.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.sexfiles.nu

O1 - Hosts: 127.0.0.3 awmdabest.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 sexfiles.nu

O1 - Hosts: 127.0.0.3 allforadult.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.allforadult.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.iframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 iframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.newiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 newiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.vesbiz.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 vesbiz.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.pizdato.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 pizdato.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.aaasexypics.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 aaasexypics.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.virgin-tgp.net

O1 - Hosts: 127.0.0.3 virgin-tgp.net

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.awmcash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 awmcash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 buldog-stats.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.buldog-stats.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 fregat.drocherway.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 slutmania.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.slutmania.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 toolbarpartner.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.toolbarpartner.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.megapornix.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 megapornix.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.sp2fucked.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 sp2fucked.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 greg-tut.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.greg-tut.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 nylonsexy.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.nylonsexy.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 vparivalka.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.vparivalka.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 iframeprofit.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.iframeprofit.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 topsearch10.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.topsearch10.com

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programy\Acrobat Reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

O2 - BHO: (no name) - {1D7E3B41-23CE-469B-BE1B-A64B877923E1} - C:\PROGRA~1\SEARCH~2\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.dll,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [PowerS] C:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM..\Run: [WebRebates0] "C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM..\Run: [Windows ServeAd] C:\Program Files\Windows ServeAd\WinServAd.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [imInstaller_IncrediMail] C:\DOCUME~1\Ogie\USTAWI~1\Temp\ImInstaller\IncrediMail\imloader.exe -startup -product IncrediMail

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Programy\Winamp5\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM..\Run: [saap] c:\windows\saap.exe

O4 - HKLM..\Run: [zcn] C:\WINDOWS\zcn.exe

O4 - HKLM..\Run: [surfSideKick 2] C:\Program Files\SurfSideKick 2\Ssk.exe

O4 - HKLM..\Run: [gah95on6] C:\WINDOWS\System32\gah95on6.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [incrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKCU..\Run: [surfSideKick 2] C:\Program Files\SurfSideKick 2\Ssk.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Programy\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE

O4 - Startup: Reboot.exe

O4 - Startup: Rozmowa.lnk = C:\Programy\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\System syntezy mowy\rozmowy.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Programy\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE

O4 - Global Startup: Remote Controller.lnk = C:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\TVRMVCR.EXE

O4 - Global Startup: TVSCHL.lnk = C:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\TVSCHL.EXE

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.h ... zfw017YYPL

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\Programy\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/Downl ... e-c337.cab

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/fu ... .0.8-2.cab

O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540000} (CInstall Class) - http://www.spywarestormer.com/files2/Install.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 8882628876

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IncrediMail) - http://www5.incredimail.com/contents/se ... loader.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{B4777DAC-CA89-441A-B108-DEAC5FAE591F}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: repairs.dll

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe (file missing)

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe


(Lukasz) #2

FIX-USUŃ

A SWOJĄ DROGĄ TO DLACZEGO,AŻ TAK BARDZO ZANIEDBUJESZ SWÓJ KOMPUTER??? NIE CZYŚCIŁEŚ GO OD 2 LAT :twisted: :evil: I ZAINSTALUJ SP2 CHOCIAŻ !!


(boczi) #3

Spamer jak sprawdzasz, to rób to dokładnie.

skiba16 , na początek zrób skan programami:

(Narzędzia do usuwania i ochrony)

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... 347#187347

Później na nowo log.


(Magik) #4

OT-y z tematu lecą.

Kolego Spamer , wiem, że nick zobowiązuje, ale nie "spamuj" forum :slight_smile:

Rozważania co do czasu reakcji skiby16 proponuję kontynuować w duchu.


(Skiba16) #5

sory ze nie dalem loga ale mialem problem z kompem imusialem na trening spadac. poza tym to nie jest moj komputer tylko mojej dziewczyny wiec mam utrudniony dostep do niego troszke. juz puszczam drugiego loga.


(Skiba16) #6

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:45:52, on 2005-05-24

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

C:\WINDOWS\System32\gah95on6.exe

C:\Program Files\Windows ServeAd\WinServAd.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Windows ServeAd\WinServSuit.exe

C:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\TVRMVCR.EXE

C:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\TVSCHL.EXE

C:\Programy\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\System syntezy mowy\rozmowy.exe

C:\Programy\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\System syntezy mowy\synteza_DDE_klient.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\hpwuSchd.exe

c:\windows\saap.exe

C:\Programy\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\PS.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAMY\WINZIP\winzip32.exe

C:\PROGRAMY\WINZIP\wzqkpick.exe

C:\Documents and Settings\Ogie\Ustawienia lokalne\Temp\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {CA0E28FA-1AFD-4C21-A8DC-70EB5BE2F076} - C:\Program Files\SurfSideKick 2\SskBho.dll

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programy\Acrobat Reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

O2 - BHO: (no name) - {1D7E3B41-23CE-469B-BE1B-A64B877923E1} - C:\PROGRA~1\SEARCH~2\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.dll,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [PowerS] C:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKLM..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM..\Run: [WebRebates0] "C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM..\Run: [saap] c:\windows\saap.exe

O4 - HKLM..\Run: [zcn] C:\WINDOWS\zcn.exe

O4 - HKLM..\Run: [surfSideKick 2] C:\Program Files\SurfSideKick 2\Ssk.exe

O4 - HKLM..\Run: [gah95on6] C:\WINDOWS\System32\gah95on6.exe

O4 - HKLM..\Run: [Windows ServeAd] C:\Program Files\Windows ServeAd\WinServAd.exe

O4 - HKLM..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM..\RunOnce: [sWUPath] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\shellExWin.exe -m

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKCU..\Run: [surfSideKick 2] C:\Program Files\SurfSideKick 2\Ssk.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Programy\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE

O4 - Startup: Reboot.exe

O4 - Startup: Rozmowa.lnk = C:\Programy\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\System syntezy mowy\rozmowy.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Programy\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE

O4 - Global Startup: Remote Controller.lnk = C:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\TVRMVCR.EXE

O4 - Global Startup: TVSCHL.lnk = C:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\TVSCHL.EXE

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Programy\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZZ

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\Programy\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/Downl ... e-c337.cab

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/fu ... .0.8-2.cab

O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540000} (CInstall Class) - http://www.spywarestormer.com/files2/Install.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 8882628876

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IncrediMail) - http://www5.incredimail.com/contents/se ... loader.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{B4777DAC-CA89-441A-B108-DEAC5FAE591F}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: repairs.dll

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe (file missing)

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe (file missing)

O23 - Service: hpdj - HP - C:\DOCUME~1\Ogie\USTAWI~1\Temp\hpdj.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe


(Musg) #7

bedziesz jeszcze musiał potrenowac:


(Skiba16) #8

WIEM ZE JEST FAJNA TEZ CIE POZDRAWIA :slight_smile:

SERDECZNE DZIEKI ZA POMOC


(Musg) #9

jak dokonasz operacji (mysle o logu) to podaj kolejny do sprawdzenia.

Pozdrawiam