Prosze sprawdzcie logi


(Siwy B) #1

Chyba cos nie tak jest z systemem

Sprawdzcie logi

Hijackthis

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:32:25, on 2006-10-07

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Progrmay\avast\aswUpdSv.exe

D:\Progrmay\kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

D:\Progrmay\kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost32.exe

D:\Progrmay\kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Progrmay\Winamp\winampa.exe

D:\Progrmay\NetLimiter\NetLimiter.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\System32\svcchost.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\Progrmay\Corel\Register\Remind32.exe

D:\Progrmay\firefox\firefox.exe

D:\Szkoła\Siwy\HijackThis.com.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Progrmay\adobe reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RXResultTracker Class - {59879FA4-4790-461c-A1CC-4EC4DE4CA483} - C:\Program Files\RXToolBar\sfcont.dll (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Progrmay\Java\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] D:\Progrmay\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [NetLimiter] D:\Progrmay\NetLimiter\NetLimiter.exe /s

O4 - HKLM..\Run: [avast!] D:\Progrmay\avast\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] D:\Progrmay\Java\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [semanticInsight] C:\Program Files\RXToolBar\Semantic Insight\SemanticInsight.exe

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [Microsoft Windows Update 32] svchost32.exe

O4 - HKLM..\Run: [msvcc25] svcchost.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Microsoft Windows Update 32] svchost32.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [msvcc25] svcchost.exe

O4 - HKLM..\RunOnce: [Microsoft Windows Update 32] svchost32.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Progrmay\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [Microsoft Windows Update 32] svchost32.exe

O4 - HKCU..\RunOnce: [Microsoft Windows Update 32] svchost32.exe

O4 - Startup: Rejestrowanie produktów Corela.lnk = D:\Progrmay\Corel\Register\Remind32.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Progrmay\msOffice\Office\OSA9.EXE

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\windows\system32\rsvpsp.dll' missing

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{D06AF5DA-D6B5-4C32-87FB-920DF315D6A2}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Filter: text/html - {2AB289AE-4B90-4281-B2AE-1F4BB034B647} - C:\Program Files\RXToolBar\sfcont.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Progrmay\avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Progrmay\avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Progrmay\avast\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Progrmay\avast\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - D:\Progrmay\kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: QoS RSVP (RSVP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\rsvp.exe (file missing)

jesli bedzie potrzeba wrzuce silent runners


(Bbieniol) #2

Użyj narzędzia --> WinsockFix

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (jeżeli jakieś znaczki są żółte, to niech takie zostaną). Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners


(Gutek) #3

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE - POPRAW

Pozdrawiam Gutek2222


(Siwy B) #4

ten program, ktory poleciles mi sciagnac tzn. winodws worm door cleaner w ogole sie nie otwiera


(Bbieniol) #5

Usuń w takim razie najpier to co wskazałem, a na koniec sprobuj odpalić WWDC :slight_smile:

Jeżeli się nie uda, to i tak wklej logi o które prosiłem :slight_smile:


(Siwy B) #6

(Bbieniol) #7

Do usunięcia jeszcze ten wpis:

Użyj narzędzia --> WinsockFix


(Gutek) #8

Prosiłem o coś KOSZ