Prosze sprawdzcie mi loga


(Yasiek666) #1

Scan saved at 14:29:11, on 2005-07-07

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Ł.J.\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 172.16.1.254:3128

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\System32\kernels32.exe

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM..\Run: [AntyDialerTP] "c:\program files\antydialer tp\antydialertp.exe" tray

O4 - HKLM..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [AdwareAlert] C:\Program Files\AdwareAlert\adwarealert.Exe -boot

O4 - HKLM..\Run: [Media Access] C:\PROGRA~1\MEDIAA~1\MediaAccK.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [systemTools] C:\WINDOWS\System32\kernels32.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [wupd] C:\WINDOWS\System32\win32.exe

O9 - Extra button: Browser Adjustment - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\PROGRA~1\AGNITUM\OUTPOS~1.0\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll (file missing)

O15 - Trusted Zone: http://www.dobreprogramy.pl

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{D345C448-6048-4893-88F7-8B979EF7A32A}: NameServer = 172.16.1.254,217.96.23.251

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{FD0C7D52-8333-47A1-8263-B8432F480319}: NameServer = 172.16.1.254,217.96.23.251

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe


(Bambit) #2

na moje oko log czysty.


(Kuz5) #3

W Dodaj/Usuń odinstaluj Media Access

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Zainstaluj sp2

Jest to nie konieczne ale na wszelki wypadek zapuść program KillTrusted 0.7

Update:

:o :o

No widać jaki czysty nie pisz bzdur :evil: