Proszę sprawdźcie mi loga


(system) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:13:48, on 05-08-07

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCSETMGR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\PROGRAM FILES\KERIO\PERSONAL FIREWALL 4\KPF4SS.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\CNXMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\THOMSON\SPEEDTOUCH USB\DRAGDIAG.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\TASKBARICON.EXE

C:\PROGRAM FILES\AHEAD\INCD\INCD.EXE

C:\PROGRAM FILES\KERIO\PERSONAL FIREWALL 4\KPF4GUI.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\REAL\UPDATE_OB\REALSCHED.EXE

C:\PROGRAM FILES\KWORLD\PC-TV FM\REMOTECTL.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\SONY CORPORATION\PICTURE PACKAGE\PICTURE PACKAGE APPLICATIONS\RESIDENCE.EXE

D:\PROGRAM FILES\WINZIP\WZQKPICK.EXE

C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\OSA.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\MSOFFICE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\NEOSTRADATP.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\COMCOMP.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\WATCH.EXE

D:\GADU-GADU\GG.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\TEMPORARY INTERNET FILES\CONTENT.IE5\67W3IFQX\TMAS-WEB-SCAN[1].EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

D:\PROGRAM FILES\WINRAR\WINRAR.EXE

C:\WINDOWS\TEMP\RAR$EX01.595\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] D:\PROGRA~1\AGNITUM\OUTPOS~1.0\OUTPOST.EXE /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [CriticalUpdate] C:\WINDOWS\SYSTEM\wucrtupd.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LexmarkPrinTray] PrinTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "D:\PROGRAM FILES\BEARSHARE\BEARSHARE.EXE" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [1qaw3edr5] D:\Gadu-Gadu\ZDJęCIAA.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [TVWatch] C:\WINDOWS\SYSTEM\TVWatch.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg

O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [ccSetMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [KPF4] C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [1qaw3edr5] D:\Gadu-Gadu\ZDJęCIAA.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] D:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

O4 - HKCU\..\RunServices: [Gadu-Gadu] "D:\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU\..\RunServices: [1qaw3edr5] D:\Gadu-Gadu\ZDJęCIAA.EXE

O4 - HKCU\..\RunServices: [Komunikator] D:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

O4 - Startup: PC-TV FM Remote Control.lnk = C:\Program Files\KWorld\PC-TV FM\RemoteCtl.exe

O4 - Startup: Picture Package VCD Maker.lnk = C:\Program Files\Sony Corporation\Picture Package\Picture Package Applications\Residence.exe

O4 - Startup: Picture Package Menu.lnk = C:\Program Files\Sony Corporation\Picture Package\Picture Package Menu\SonyTray.exe

O4 - Startup: WinZip Quick Pick.lnk = D:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O4 - Startup: Uruchamianie pakietu Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

O4 - Startup: Pasek skrótów Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSOFFICE.EXE

O4 - Startup: Microsoft Find Fast.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSQRY32.EXE

O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {288C5F13-7E52-4ADA-A32E-F5BF9D125F98} (CR64Loader Object) - http://www.miniclip.com/platypus/miniclipGameLoader.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/29901a377aa30fa53c17/netzip/RdxIE601.cab

O16 - DPF: {288C5F13-7E52-4ADA-A32E-F5BF9D125F99} (CR64Loader Object) - http://www.miniclip.com/zenpuzzlegarden/miniclipGameLoader.dll

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {2DF91772-19DC-47AE-B52F-B8E2FE545625} (Spd2 Class) - http://www.lemontv.pl/lmctrls.cab

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/bridge-c282.cab

O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab

(Gutek) #2

usuń wpisy hijackiem

Jak zainstalowałeś gg?

jeszcze nie spotkałem takiego zapisu :o


(Damian) #3

A ja tak :slight_smile:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … &highlight


(Gutek) #4

Nie o to mi chodizło, musi w taki ukłądzie całe gg usunąć i wpisy:

w trybie awaryjnym odinstalowac gg a folder ręcznie skasować, jak plik nie będzie chciał się usunąć niech użyje

Pocket Killbox Zaznaczasz opcję Delete on Reboot i w polu Full Path of File to Delete wklejasz ścieżkę D:\Gadu-Gadu\ZDJęCIAA.EXE Program poprosi o reset kompa … czyli resetujesz.

Wpisy hijackiem :stuck_out_tongue:


(system) #5

dzieki wielkie :slight_smile: