Proszę sprawdźcie mi to!


(system) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:17:53, on 05-07-10

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCSETMGR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\PROGRAM FILES\KERIO\PERSONAL FIREWALL 4\KPF4SS.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\CNXMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\THOMSON\SPEEDTOUCH USB\DRAGDIAG.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\TASKBARICON.EXE

C:\PROGRAM FILES\KERIO\PERSONAL FIREWALL 4\KPF4GUI.EXE

C:\PROGRAM FILES\AHEAD\INCD\INCD.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\REAL\UPDATE_OB\REALSCHED.EXE

D:\GADU-GADU\ZDJęCIAA.EXE

C:\PROGRAM FILES\KWORLD\PC-TV FM\REMOTECTL.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\SONY CORPORATION\PICTURE PACKAGE\PICTURE PACKAGE APPLICATIONS\RESIDENCE.EXE

C:\PROGRAM FILES\SONY CORPORATION\PICTURE PACKAGE\PICTURE PACKAGE MENU\SONYTRAY.EXE

D:\PROGRAM FILES\WINZIP\WZQKPICK.EXE

C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\OSA.EXE

C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\MSOFFICE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\FINDFAST.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\NEOSTRADATP.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\COMCOMP.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\WATCH.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

D:\PROGRAM FILES\WINRAR\WINRAR.EXE

C:\WINDOWS\TEMP\RAR$EX00.985\HIJACKTHIS.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet6_38.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMON.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [Outpost Firewall] D:\PROGRA~1\AGNITUM\OUTPOS~1.0\OUTPOST.EXE /waitservice

O4 - HKLM..\Run: [CriticalUpdate] C:\WINDOWS\SYSTEM\wucrtupd.exe -startup

O4 - HKLM..\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM..\Run: [LexmarkPrinTray] PrinTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [webHancer Survey Companion] "C:\Program Files\webHancer\Programs\whSurvey.exe"

O4 - HKLM..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,NewDotNetStartup -s

O4 - HKLM..\Run: [bearShare] "D:\PROGRAM FILES\BEARSHARE\BEARSHARE.EXE" /pause

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [1qaw3edr5] D:\Gadu-Gadu\ZDJęCIAA.EXE

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [TVWatch] C:\WINDOWS\SYSTEM\TVWatch.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [scriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg

O4 - HKLM..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"

O4 - HKLM..\RunServices: [ccSetMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe"

O4 - HKLM..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - HKLM..\RunServices: [KPF4] C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\GADU-GADU\PowerGG.exe"

O4 - HKCU..\Run: [1qaw3edr5] D:\Gadu-Gadu\ZDJęCIAA.EXE

O4 - Startup: PC-TV FM Remote Control.lnk = C:\Program Files\KWorld\PC-TV FM\RemoteCtl.exe

O4 - Startup: Picture Package VCD Maker.lnk = C:\Program Files\Sony Corporation\Picture Package\Picture Package Applications\Residence.exe

O4 - Startup: Picture Package Menu.lnk = C:\Program Files\Sony Corporation\Picture Package\Picture Package Menu\SonyTray.exe

O4 - Startup: WinZip Quick Pick.lnk = D:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O4 - Startup: Uruchamianie pakietu Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

O4 - Startup: Pasek skrótów Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSOFFICE.EXE

O4 - Startup: Microsoft Find Fast.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {288C5F13-7E52-4ADA-A32E-F5BF9D125F98} (CR64Loader Object) - http://www.miniclip.com/platypus/miniclipGameLoader.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... lcid=0x409

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/29901a377aa ... xIE601.cab

O16 - DPF: {288C5F13-7E52-4ADA-A32E-F5BF9D125F99} (CR64Loader Object) - http://www.miniclip.com/zenpuzzlegarden ... Loader.dll


(lazikar) #2

Przenosze >>Bezpieczeństwo.


(Damian) #3

Ręcznie z dysku usuń pogrubione:

O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\ NewDotNet \newdotnet6_38.dll

To fixuj w hijacku:

O4 - HKLM..\Run: [webHancer Survey Companion] "C:\Program Files\ webHancer \Programs\whSurvey.exe"

O4 - HKLM..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,NewDotNetStartup -s

Te wpisy kasujesz za pomocą programu LSPfix:

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net


(Kuz5) #4

W Dodaj/Usuń odinstaluj NewDotNet

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Wpisy 010 usuwasz programem LSPFix

Odpal LSP-Fix i napisz jakie pliki znajdują sie w oknie Keep a my ci napiszemy jak i jaki plik usunąć.


(system) #5

rnr20.dll DNS Name Space Provider.

newdotnet6... New.net Name Space Provider

mswsosp.dll (Protocol handler)

msafd.dll (Protocol handler)

rsvpsp.dll (Protocol handler)


(Kuz5) #6

Usuń to:

Sposób usuwania

Odpal LSP-Fix zaznacz "I know what I'm doing" następnie w okienku Keep zaznacz plik który chcesz usunąć i za pomocą strzałki (>>) przenieś go do okienka Remover i kliknij Finish


(system) #7

Jak mam sfixowac w hijacku

O4 - HKLM..\Run: [webHancer Survey Companion] "C:\Program Files\webHancer\Programs\whSurvey.exe"

O4 - HKLM..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,NewDotNetStartup -s

??????


(Kuz5) #8

Normalnie zaznaczasz wpisy i klikasz fix checked a foldery zaznaczone na czerono usuwasz recznie z dysku


(system) #9

Dlaczego mam te pliki usuwac w trybie awaryjnym? Gdy probuje uruchomich windowsa w trybie Ms-Dos wyswietla mi sie cos takiego Windows>i mam tu cos wpisac :frowning: Ale dzieki za wszystko :slight_smile: :slight_smile: :smiley: :stuck_out_tongue:


(Kuz5) #10

Bo w normalnym raczej nie dasz rady ich usunąć

Z co dziekujesz jeszcze nie pozbyłeś sie syfu a jest on dosyć poważny nie możesz sobie tego zlekceważyć.

Aby nie kombinować z tym twoim trybem awaryjnym spróbuj usunąć te pliki programem Pocket Killbox czyli odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżke:

C:\Program Files\NewDotNet**** newdotnet6_38.dll

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz sie)

I to samo robisz ze ścieżkami:

C:\Program Files\webHancer\Programs**** whSurvey.exe

D:\Gadu-Gadu**** ZDJęCIAA.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office**** FINDFAST.EXE

Po tych wszystkich czynnościach dajesz jeszcze raz loga.


(system) #11

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:39:09, on 05-07-10

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCSETMGR.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\PROGRAM FILES\KERIO\PERSONAL FIREWALL 4\KPF4SS.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\CNXMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\THOMSON\SPEEDTOUCH USB\DRAGDIAG.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\TASKBARICON.EXE

C:\PROGRAM FILES\AHEAD\INCD\INCD.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\REAL\UPDATE_OB\REALSCHED.EXE

D:\GADU-GADU\ZDJęCIAA.EXE

C:\PROGRAM FILES\KERIO\PERSONAL FIREWALL 4\KPF4GUI.EXE

D:\GADU-GADU\GG.EXE

C:\PROGRAM FILES\KWORLD\PC-TV FM\REMOTECTL.EXE

C:\PROGRAM FILES\SONY CORPORATION\PICTURE PACKAGE\PICTURE PACKAGE APPLICATIONS\RESIDENCE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\SONY CORPORATION\PICTURE PACKAGE\PICTURE PACKAGE MENU\SONYTRAY.EXE

D:\PROGRAM FILES\WINZIP\WZQKPICK.EXE

C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\OSA.EXE

C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\MSOFFICE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\NEOSTRADATP.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\COMCOMP.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\WATCH.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

D:\PROGRAM FILES\WINRAR\WINRAR.EXE

C:\WINDOWS\TEMP\RAR$EX11.562\HIJACKTHIS.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMON.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [Outpost Firewall] D:\PROGRA~1\AGNITUM\OUTPOS~1.0\OUTPOST.EXE /waitservice

O4 - HKLM..\Run: [CriticalUpdate] C:\WINDOWS\SYSTEM\wucrtupd.exe -startup

O4 - HKLM..\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM..\Run: [LexmarkPrinTray] PrinTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [bearShare] "D:\PROGRAM FILES\BEARSHARE\BEARSHARE.EXE" /pause

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [1qaw3edr5] D:\Gadu-Gadu\ZDJęCIAA.EXE

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [TVWatch] C:\WINDOWS\SYSTEM\TVWatch.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [scriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg

O4 - HKLM..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"

O4 - HKLM..\RunServices: [ccSetMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe"

O4 - HKLM..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - HKLM..\RunServices: [KPF4] C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU..\Run: [1qaw3edr5] D:\Gadu-Gadu\ZDJęCIAA.EXE

O4 - Startup: PC-TV FM Remote Control.lnk = C:\Program Files\KWorld\PC-TV FM\RemoteCtl.exe

O4 - Startup: Picture Package VCD Maker.lnk = C:\Program Files\Sony Corporation\Picture Package\Picture Package Applications\Residence.exe

O4 - Startup: Picture Package Menu.lnk = C:\Program Files\Sony Corporation\Picture Package\Picture Package Menu\SonyTray.exe

O4 - Startup: WinZip Quick Pick.lnk = D:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O4 - Startup: Uruchamianie pakietu Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

O4 - Startup: Pasek skrótów Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSOFFICE.EXE

O4 - Startup: Microsoft Find Fast.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSQRY32.EXE

O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {288C5F13-7E52-4ADA-A32E-F5BF9D125F98} (CR64Loader Object) - http://www.miniclip.com/platypus/miniclipGameLoader.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... lcid=0x409

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/29901a377aa ... xIE601.cab

O16 - DPF: {288C5F13-7E52-4ADA-A32E-F5BF9D125F99} (CR64Loader Object) - http://www.miniclip.com/zenpuzzlegarden ... Loader.dll


(Kuz5) #12

No i prawie masz czysto

Usun jeszcze to:

A nie możesz usunąć tego pliku ZDJęCIAA.EXE recznie w normalnym trybie


(system) #13

Nie moge :confused: Odmowa dostepu :evil: Dzieki za pomoc :slight_smile:


(Damian) #14

Moze spróbuj programem CopyLock