Proszę sprawdźcie to


(Toples3) #1

MÓJ KOMP ATHLON 995MHz 256MB RAM

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:00:28, on 2005-07-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 5\DataLayer.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\NCLTools\NclTray.exe

C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Realtek\Rtl8180\RtlWake.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Downloads\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [SiSSetCDfmt] C:\WINDOWS\system32\SetCDfmt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 5\DataLayer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Nokia Tray Application] C:\Program Files\Common Files\Nokia\NCLTools\NclTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: RtlWake.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {631FF594-EC25-4CFF-B869-402DF294E1D6} (Instalator oprogramowania Onet.pl) - http://slimak.onet.pl/_m/kamerzysta/OnetInstalator012s.ocx

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

(Qbek50) #2

w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu kasujesz:


(Toples3) #3
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:50:13, on 2005-07-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 5\DataLayer.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\NCLTools\NclTray.exe

C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Realtek\Rtl8180\RtlWake.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Downloads\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [SiSSetCDfmt] C:\WINDOWS\system32\SetCDfmt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 5\DataLayer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Nokia Tray Application] C:\Program Files\Common Files\Nokia\NCLTools\NclTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotSnD] "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe" /autocheck

O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: RtlWake.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {631FF594-EC25-4CFF-B869-402DF294E1D6} (Instalator oprogramowania Onet.pl) - http://slimak.onet.pl/_m/kamerzysta/OnetInstalator012s.ocx

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

(Qbek50) #4

ok :slight_smile:


(Musg) #5

znasz ten proses?


(Toples3) #6

musq-nie znam


(Musg) #7

wiec poczytaj ,moze z czyms skojarzysz (cos instalowales) a moze nie skojarzysz:

http://startup.iamnotageek.com/srch-SiSSetCDfmt.html

http://209.213.221.238/startuplist-3352.html

http://www.pcreview.co.uk/startup/SiSSe ... tCDfmt.php

dziwny :?

proces :slight_smile:


(Qbek50) #8

http://www.soundcard-drivers.com/drivers/59/59576.htm


(Mutsumi) #9

No cóż chodzi o ten jakiś znacznik "code" czy coś takiego wiesz ja ci sama dokładnie nie powiem ale chyba w działe "bezpieczeństwo i logi hijack this" powinno być to opisane, w każdym razie ja dostałam "pouczenie" za niestosowanie sie do tego znacznika. A tak do pana moderatora "kuZ 5" to regulamin mówi jasno że pochwały mogę dawać komu chcę nawet jeśli mi nie pomógł .


(lazikar) #10

Właśnie, że nie możesz. Nie pozwalaj sobie za dużo, bo to nie jest piaskownica gdzie można sypać piachem gdzie się chce.

Jak nie przestaniesz pisać bzdurnych postów to powiemy sobie dowidzenia.

EOT


(Kuz5) #11

Jestem modkiem a nie adminem :?

A i troszke kultury nie chlapać (bo chlapac to można ryjem lub czymś innym mogłaś kogoś urazić) tylko pisać

:o :o :o

Ale ty jesteś śmieszna, pokaż mi gdzie tak pisze.

Teraz to przesadziłaś a kim ty jesteś że nie można zwrócic ci uwagi, hmmm może królewną , widać jawine że ze szukasz zadymy i przy tym strzelasz głupie minki, takim zachowaniem nastawia nowych (świeżych) userów przeciwko moderatorom, tak wiec dostajesz pamiątke pod avatar. :evil:

Koniec dyskusji

A jak bedziesz dalej sie tak zachowywać to:

Uwaga: toples3 jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE i powiedz mi czy ta uwaga cie uraziła czy coś takiego bo jak widzisz koleżanka po takiej uwadze pisze bzdurne posty w poszukiwaniu zaczepki, myśle że ty jesteś inny :wink:


(Toples3) #12

DO kuz5 ja uważam że robisz to co do Ciebie należy. ja sie nie zrażam jeśli nie ma BEZPOŚREDNIEJ zaczepki co do mojej osoby.lubie poprostu wiedzieć wszystko aby poruszać się po forum wg. regulaminu.musz e doczytać jeszcze i bede się starał nie wychylać poza regulamin. pozdrawiam CIEBIE oraz współpracowników po fachu :slight_smile:


(fiesta) #13

Oty z topica :arrow: Cyberprzestrzeń

Wiktoria jeżeli nie zaprzestaniesz śmiecenia w tym dziale swoimi bzdetnymi uwagami postaram się o lepszą nagrodę niż ostrzeżenie :evil: