Prosze sprawdzenie loga - bede wdzieczny

Ostatnio na pulpicie pokazał mi sie napis YOUR COMPUTER IS INFECTED zablokowalo mi sie zmienianie tapety (standard). Szukalem kombinowalem po innych tematach i innych uzytkownikach ale nie potrafilem nic (oprocz usuniecia kilku wirusow trojanow itp) zrobic. Prosze was o pomoc bo sam nie wiem jeszcze jak rozszyfrowac tego loga. Jak mozecie to z checia wysłucham wskazowek na pszyszlosc.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:25:51, on 2005-09-28

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\WINDOWS\System32\LXSUPMON.EXE

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Trlokom IE Toolbar - {C5AF4D9B-0B55-4BAC-9486-218EA2C6BC3E} - C:\Program Files\SpyWall\TrlIETool.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Trlokom IE Toolbar - {C5AF4D9B-0B55-4BAC-9486-218EA2C6BC3E} - C:\Program Files\SpyWall\TrlIETool.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKLM\..\Run: [THGuard] "C:\Program Files\TrojanHunter 4.2\THGuard.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\System32\LXSUPMON.EXE RUN

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

O4 - HKLM\..\Run: [TorrentSearch] C:\Program Files\TSx\TSx.exe minimized

O4 - HKLM\..\Run: [9da75o5u] C:\WINDOWS\System32\9da75o5u.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O15 - Trusted Zone: *.asdbiz.biz

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com

O15 - Trusted Zone: *.asdbiz.biz (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 67.19.178.84

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Jeżeli wpisy 015 będą stawiać opór to usuń je narzędziem KillTrusted 0.7

POCZYTAJ o fałszywych tapetach

OK pliki wskazane zostaly pomyslnie usuniete bez wiekszych przeszkod i problemow. Wielkie dzieki

Teraz nowy log wyglada tak

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:37:50, on 2005-09-28

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\WINDOWS\System32\LXSUPMON.EXE

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = blank.htm

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Trlokom IE Toolbar - {C5AF4D9B-0B55-4BAC-9486-218EA2C6BC3E} - C:\Program Files\SpyWall\TrlIETool.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Trlokom IE Toolbar - {C5AF4D9B-0B55-4BAC-9486-218EA2C6BC3E} - C:\Program Files\SpyWall\TrlIETool.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKLM\..\Run: [THGuard] "C:\Program Files\TrojanHunter 4.2\THGuard.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\System32\LXSUPMON.EXE RUN

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

O4 - HKLM\..\Run: [TorrentSearch] C:\Program Files\TSx\TSx.exe minimized

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

Mam nadzieje ze juz jest wporzadku.

Zaraz zobacze czy rozwiaze problem z tapeta bo jak narazie cala niebieska i zmienic sie nie daje.

A zrestartowałeś system ??

Jednak nie dalo rady :frowning:

Chyba zadna z opisanych sytuacji sie mnie nie tyczy.

Opisze po krotce moja sytuacje:

Zaczelo sie od pojawienia sie niebieskiej tapety z napisem YOUR COMPUTER IS INFECTED ( teraz nie ma tego napisu juz) i wlaczyl sie Spysheriff czy jakos tak i zaczal mi wykrywac trojany (ok75) cos a’la SpywareNo w podanej stronce ale udalo i sie go odinstalowac. POzniej wyszukalem roznymi programami (Adaware, MKs Vir online, Antispyware, Stinger, Trojan Hunter ) trojany na dysku. Usunelem te ktore sie dalo i teraz zostala mi juz tylko niebieska tapeta ktorej za chiny nie moge zmienic. Prawoklik dziala ale we własciwosciach ekranu => Pulpit nie moge zmienic Tła na zadne inne jedynie kolor :-x

Czekam na dalsze instrukcje jak macie jakis pomysl … a napewno macie

Złączono Posta : 28.09.2005 (Sro) 14:14

Tak restart zostal zrobiony

A wywaliłes ten syf Spysheriff

Jak możesz to spróbuj tak:

Wejdź w: panel sterowania>>>ekran>>>pulpit>>>dostosuj pulpit>>>sieć web>>>tu zaznaczasz wszystko w okienku i usuwasz prócz Moja bieżąca strona…

Jak to nie pomoże to musisz wkleić loga z programu SilentRunners

oK udalo sie zmienilem wpisy w rejestrze i poszlo

dzieki za pomoc

chyba musze zaczac czesciej korzystac z takich for.