Prosze sprawdzi loga


(zioło) #1

Mam prośbe sprawdzie mojego loga bo momentalnie cos zaczelo mi sie robi z klawiaturą raz chodi C razn nie hozi jak wisne D to mnimalizuje okno jak nacine na B to cos piszzy... sory za błędy ale problemy z klawiaturą

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:28:15, on 2005-11-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

E:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE

d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

E:\downolads\hijackthis_199\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O1 - Hosts: 62.75.224.159 home.edonkey2000.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 home.edonkey.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "E:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] d:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{919EE196-085C-4C21-A36B-1DDAF562380E}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #2

LOG Ok możesz usunać hijackiem

Zbędniki w autostracie

1 wpis: Panel sterowania >>> Java Plug-in >>> Update >>> odptaszkuj Check for updates automatically.

2, 3 i 4 wpis: Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz te 2 wpisy.

5 wpis: Start >>> Programy >>> Autostart >>> kasacja z prawokliku.

Co do klawiatury, pobierz mały programik http://soulseek.folfas.com/downloads/hotkeyd.zip

wykrywa on skróty klawiaturowe programów, może coś przestawiłeś :wink:

A najlepiej spróbuj

potem włącz kompa i zobacz jak klawiatura teraz reaguje, dla pewności wejdź spowrotem do Opcje regionalne i językowe>>>zkładka Języki>>Szczegóły>>>Język domyślny i ustaw Polski Polski programisty


(zioło) #3

A gdzie mam język domyślny i nie rozumiem tego prze klawiaturą, która chwile hodzi dobrze a pozniej znowu....


(Gutek) #4

Gdzie doszedłeś do szczegółów? Pod tym jak kliniesz masz jezyk domyślny, niżej zainstalowane usługi usunolęś je? Potem zrobiłes restart? i tak jak napisałem?


(zioło) #5

co do klawiatury jest to wina chyba tego że coś sie zepsuło bo pozyczyłem od kuzyna i wszystko bylo dobrze

Tego jeszcze nie rozumiem


(Gutek) #6

jak z autostartu wyeliminować: Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz te wpisy.

Start >>> Programy >>> Autostart >>> kasacja z prawokliku.