Prosze sprawdzić log


(Kasten) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:54:12, on 2006-04-06

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Moje\Różne\Programy\Daemon\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\winstall.exe

C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Matys\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00007.exe"

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Moje\Różne\Programy\Daemon\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C9767225-6A38-45B7-BB85-AEF689A6DC5E}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

====================================

Widziałeś ten komunikat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów zastosuj sie do niego => inaczej temat poleci do śmietnika :evil:

Gdzie jest opis problemu

Pozdrawiam kuz5


(Vilkatla) #2

w logu spysheriff

fix na tapete:

otworz notatnik i wklej co nastepuje:

plik -> zapisz jako... -> zmieniasz typ na wszystkie pliki (*.*) -> zapisujesz jako fix.reg

startujesz do awaryjnego, uruchamiasz fix.reg i potwierdzasz dodanie info do rejestru

skan hjt i usuwasz powyzsze wpisy

odinstalowujesz przez dodaj/usun:

c:\program files\spysheriff

(lub psguard, w zaleznosci, co bedzie)

czerwone pliki do ubicia KillBoxem, z opcji 'delete on reboot'

kasujesz tez plik falszywej tapety - desktop.html

zeby uwolnic shell=explorer.exe od pliku szkodnika ibm00007.exe:

start -> uruchom -> sysedit -> i w okienku SYSTEM.INI w zakladce [boot] zaedytowac wpis tak, zeby zostalo tylko shell=explorer.exe (znaczy sie skasowac bedaca przy tym wpisie nazwe pliku ibm00007.exe - nic wiecej nie kombinowac!!

na koniec mozna jeszcze dla pewnosci poszukac na dysku plikow o nazwach ibm0000*.* i jesli jakis bedzie, potraktowac killboxem.

finalnie do kontroli 2 logi - hjt + SILENT RUNNERS

i na przyszlosc, moze jakis szerszy opis tego, co sie na kompie dzieje?

nie zawsze jest taka klarowna sytuacja, ze od razu wiadomo, co robic.

pzdr


(Wieliczka Marcin) #3

Jeszcze fix w hijacku: