Prosze sprawdzić loga


(Taba3) #1

Mój kolega chce prawdzić loga ponieważ strasznie muli mu kompa.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:08:31, on 2006-01-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe

D:\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Admin\Pulpit\Narzędzia dyskowe\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: load=C:\YDPDict\watch.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] D:\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "D:\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [JavaUpdater] C:\WINDOWS\system32\vbscripthost.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] D:\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Kaspersky Anti-Hacker.lnk = D:\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

O8 - Extra context menu item: Add selected links to Link Container - D:\GDATA~1\ANTIVI~1\WEBFIL~1\System\Scripts\off_collector_sel.htm

O8 - Extra context menu item: Show domain links - D:\GDATA~1\ANTIVI~1\WEBFIL~1\System\Scripts\off_domain_links.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab

O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - Unknown owner - D:\ArcaBit\ArcaVir\netmonsv.exe (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ArcaVir Antivirus Monitor Service (ArcaVirMonitor) - Unknown owner - D:\ArcaBit\ArcaVir\AvMon.exe (file missing)

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - D:\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kavsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - D:\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

(Kacz2n) #2

Log czysty.


(Taba3) #3

a i jeszcze jedno, nie mogę usunąć (nawet w trybie awaryjnym)(ten wpis strasznie mnie drażni) jak to moge usunąć??

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - Unknown owner - D:\ArcaBit\ArcaVir\netmonsv.exe (file missing) 

O23 - Service: ArcaVir Antivirus Monitor Service (ArcaVirMonitor) - Unknown owner - D:\ArcaBit\ArcaVir\AvMon.exe (file missing)

(SER) #4

A po co to usuwać ?? To jest od ArcaVir'a :slight_smile:


(Taba3) #5

Ja teraz używam Kasperskiego a nie ArcaVir

I ten wpis mnie denerwuje


(SER) #6

A masz wyłączone Przywracanie Systemu ?

Może to od tego :slight_smile:


(Kuz5) #7

Gdzie tam, nie moze usunąc ponieważ musi wyłączyć usuługi.

Wpisy 023 usuwa sie troszke inaczej:

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłacz proces ArcaBit NetMonitor i ArcaVir Antivirus Monitor Service nastepnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz pojedynczo ABNetMon, ArcaVirMonitor => Ok i zresetuj komputer.

Folder na czerwono usun recznie z dysku


(Taba3) #8

Wszystko jest OK

Wielkie dzięki za pomoc