Proszę sprawdzić

Od dłuższego czasu w moim Win2000 strasznie długo rejestruje się komp podczas łączenia przez modem. Trwa to długi i zawiesza na kilka chwil system. Może coś będzie w logu…

Z góry dzięki

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:58:18, on 2006-02-22

Platform: Windows 2000 SP2 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\System32\CTSvcCDA.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\Navnt\npssvc.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\system32\stisvc.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb01.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

C:\Program Files\Media Access\MediaAccess.exe

C:\DOCUME~1\ZEWT\USTAWI~1\Temp\sahagent-cdt1004.exe

C:\Temp\180SA3013.exe

C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\LaserJet All-in-one\hppdirector.exe

C:\WINNT\system32\hppapml0.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\ZEWT\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NPS Event Checker] C:\PROGRA~1\Navnt\npscheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [HP SchedIndexer] C:\Program Files\Hewlett-Packard\LaserJet All-in-one\hppschedindexer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP AutoIndexer] C:\Program Files\Hewlett-Packard\LaserJet All-in-one\hppautoindexer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SAHBundle] C:\DOCUME~1\ZEWT\USTAWI~1\Temp\sahagent-cdt1004.exe run

O4 - HKLM\..\Run: [yaemu.exe] C:\WINNT\system32\yaemu.exe

O4 - HKCU\..\Run: [180ClientStubInstall] "C:\Temp\180SA3013.exe"

O4 - Global Startup: HP LaserJet Director.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\LaserJet All-in-one\hppdirector.exe

O8 - Extra context menu item: Otwórz obraz w programie &Microsoft PhotoDraw - res://c:\PROGRA~1\MICROS~2\office\1045\phdintl.dll/phdContext.htm

O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20030530/qtinstall.info.apple.com/bonnie/us/win/QuickTimeInstaller.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0E767B9F-2D24-4645-BEAA-EE34D0BA6861}: NameServer = 85.255.115.59 85.255.112.77

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8E9CF855-7168-41E8-843C-DF2D863599A8}: NameServer = 85.255.115.59,85.255.112.77

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0E767B9F-2D24-4645-BEAA-EE34D0BA6861}: NameServer = 85.255.115.59 85.255.112.77

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINNT\System32\CTSvcCDA.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: NAV Alert - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Navnt\alertsvc.exe

O23 - Service: NAV Auto-Protect - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Navnt\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Program Scheduler - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Navnt\npssvc.exe

Odinstaluj Media Access w dodaj/usuń

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem usuń te wpisy, pogrubione pliki/foldey usuń ręcznie:

To tez usuń

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0E767B9F-2D24-4645-BEAA-EE34D0BA6861}: NameServer = 85.255.115.59 85.255.112.77 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8E9CF855-7168-41E8-843C-DF2D863599A8}: NameServer = 85.255.115.59,85.255.112.77 

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0E767B9F-2D24-4645-BEAA-EE34D0BA6861}: NameServer = 85.255.115.59 85.255.112.77

Nie to twoje DNS-y

ukrainskie ? :glupek2: :glupek2:

Jasne ze ukrainskie i trzeba je usunac obowiazkowo

Nie jego i nie wprowadzaj ludzi kolejny raz w błąd :evil: :evil:

tylko ciebie lubię i juz powiedziałem na ty nie jestesmy :twisted: