Prosze sprawdzić2 logi od kumpli


(Pyra20) #1

1

XP+sp1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:21:07, on 2005-07-26

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe

C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe

C:\Programy\JetAudio\jetAudio.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Documents and Settings\Marcin\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Programy\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAMY\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [RivaTunerStartupDaemon] "C:\Programy\RivaTuner v2.0 RC 15.4\RivaTuner.exe" /S

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Programy\Tlen\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Konnekt] "C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe" /autostart

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\Programy\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAMY\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAMY\FLASHGET\flashget.exe

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

2 98 + jakieś updaty

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:18:47, on 05-07-26

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SOFTWIN\BITDEFENDER SCAN SERVER\BDSS.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SOFTWIN\BITDEFENDER COMMUNICATOR\XCOMMSVR.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\SOFTWIN\BITDEFENDER FREE EDITION\BDMCON.EXE

C:\VALVE\STEAM\STEAM.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\JCCATCH.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL

O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - C:\PROGRAM FILES\DESKTOP SIDEBAR\SBHELP.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FGIEBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\PROGRAM FILES\MEDIA ACCESS\MediaAccK.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CriticalUpdate] C:\WINDOWS\SYSTEM\wucrtupd.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] C:\PROGRA~1\SOFTWIN\BITDEF~1\BDMCON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] C:\PROGRAM FILES\SOFTWIN\BITDEFENDER FREE EDITION\bdnagent.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [BitDefender Scan Server] C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\\bdss.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [BitDefender Communicator] C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\\xcommsvr.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [BitDefender Live! Init] C:\Program Files\Softwin\BitDefender Free Edition\\bdinit.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [KPF4] C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] C:\Valve\Steam\Steam.exe -silent

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Subscribe in Desktop Sidebar - res://C:\PROGRAM FILES\DESKTOP SIDEBAR\SBHELP.DLL/menuhandler.html

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_all.htm

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\PROGRAM FILES\DESKTOP SIDEBAR\SBHELP.DLL (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\PROGRAM FILES\DESKTOP SIDEBAR\SBHELP.DLL (file missing)

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O16 - DPF: {DB893839-10F0-4AF9-92FA-B23528F530AF} - http://deposito.hostance.net/dialer/1019465.exe

O16 - DPF: {9B03C5F1-F5AB-47EE-937D-A8EDA626F876} (Anonymizer Anti-Spyware Scanner) - http://download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/WebAAS.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 10.0.0.1,194.204.159.1,194.204.132.34

(Kuz5) #2

Powtarzam nie ma tu miejsca na raczej , zmylający post kasacja jeszcze raz zobacze takie wypowiedzi to bede sypał ostrzeżenia.

Pierwszy log czysty

Drugi log

W Dodaj/Usuń odinstaluj Media Access

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym )

Usuń resztki po Desktop Sidebar

Ten wpis z kreseczką "_" usuniesz edytorem rejestru Registrar Lite

Uruchom edytor w pole Address wklej ścieżke

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks i kliknij Go poczym zostaniesz przeniesiony do tego klucza. Po prawej stronie będzie widoczny wpis _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} wszystkie inne wpisy z taką samą kreseczką także kasujesz i z prawokliku kasujesz wpisy

To twoje DNSy


(boczi) #3

Daruj sobie, bo mi się niedobrze robi. A kto mówił w pierwszym poście w liczbie mnogiej. Zresztą nie będę polemizował.

Pyra , po czynnościach nowy log. (Z drugiego kompa)


(Kuz5) #4

:o :o

Gó......o masz racje i do tego sie kłucisz przy czym brzydko sie do mnie zwracasz powodujac zamet na forum. Dostałbyś za to pamiątke pod avatar ale widze że jesteś już BANITĄ :twisted:

Posta oczywiście kasuje.