Prosze sprawdzie Loga z HijackThis'a


(Dzikus 15) #1

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:01:23, on 2009-07-04

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\System32\reader_s.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

E:\cs\steam.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Documents and Settings\benio\reader_s.exe

C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\benio\Pulpit\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [sW20] C:\WINDOWS\System32\sw20.exe

O4 - HKLM..\Run: [sW24] C:\WINDOWS\System32\sw24.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [brMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKLM..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [reader_s] C:\WINDOWS\System32\reader_s.exe

O4 - HKLM..\Run: [services] C:\WINDOWS\services.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [steam] "e:\cs\steam.exe" -silent

O4 - HKCU..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKCU..\Run: [reader_s] C:\Documents and Settings\benio\reader_s.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

--

End of file - 4551 bytes


(Henio Mazurek) #2

No i po co nowy temat zakładasz skoro Virut stoi jak stał.


(Dzikus 15) #3

No ale jak ja nie wiem gdzie a antywirus nic nie wykrył.


(Henio Mazurek) #4

Co nie wiesz gdzie?

No to dziwne, że antywirus nic nie wykrył. Jeśli tutaj nie ma Viruta to jest kupa śmieci która powinna być wykrywana.

Tutaj masz tego Viruta opisanego

http://www.searchengines.pl/index.php?s ... pic=122692

Poczytaj i porównaj z tym swój log.

Niżej na tej stronie masz jak sobie z tym bez formatu radzić.

Tego już logi nie wyleczą.