Przeanalizujcie log - komputer szaleje


(Kaja34) #1

Prosze o pomoc i dokladne wyjasnienie co mam dalej robic..naprawde nie mam pojecia...

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:53:48, on 2005-11-09

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\?hkntfs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\busa\totm.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoguard.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\ewido\security suite\securitysuite.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVWIN.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gazeta.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O1 - Hosts file is located at: C:\WINDOWS\nsdb\hosts

O1 - Hosts: 82.179.166.164 lender-search.com

O1 - Hosts: 82.179.166.165 hot-searches.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SearchToolbar - {08BEC6AA-49FC-4379-3587-4B21E286C19E} - C:\WINDOWS\System32\lhyzp.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {09072687-CC49-EAC1-3891-B44ED3F7C995} - C:\WINDOWS\System32\skdd.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {107A27CD-965D-B9DA-2A60-EBEBA941D49E} - C:\WINDOWS\System32\ajvfnvs.dll

O2 - BHO: (no name) - {15AAC180-2A60-7CB1-16E3-27A05CFAFECA} - C:\WINDOWS\System32\vulesi.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {2A442601-D3DB-B322-ED3F-EBB58B758AAF} - C:\WINDOWS\System32\zrhvte.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {322C26BE-970C-B5F6-2A65-EFEBA937D499} - C:\WINDOWS\System32\ajvfnvs.dll

O2 - BHO: (no name) - {687A27B9-965C-BDAE-2A65-EFEBA937D499} - C:\WINDOWS\System32\ajvfnvs.dll

O2 - BHO: (no name) - {710726F3-CC48-EEB5-3894-B04ED381C992} - C:\WINDOWS\System32\skdd.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {78364D99-A640-4ddf-B91A-67EFF8373045} - C:\WINDOWS\System32\appwiy.dll

O2 - BHO: (no name) - {A60DA75D-548C-3F2F-B39A-617D97CD01F5} - C:\WINDOWS\System32\arcuzt.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {E49EF9D7-4E64-44E4-1743-1D5333F75694} - C:\WINDOWS\System32\eibl.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: SearchToolbar - {08BEC6AA-49FC-4379-3587-4B21E286C19E} - C:\WINDOWS\System32\lhyzp.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dmyjz.exe] C:\WINDOWS\System32\dmyjz.exe

O4 - HKLM\..\Run: [panel_its] MONITER.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ParisM] systemdll.exe

O4 - HKLM\..\Run: [msresearch] C:\WINDOWS\tool3.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MouseDrv] C:\DOCUME~1\Lucyna\USTAWI~1\Temp\link.txt

O4 - HKLM\..\Run: [SysMemory manager] c:\windows\system32\mdms.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [yaemu.exe] C:\WINDOWS\System32\yaemu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [leeman] C:\WINDOWS\System32\leeman.exe

O4 - HKLM\..\Run: [rtf32.exe] rtf32.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [leeman] C:\WINDOWS\System32\leeman.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Tdggh] C:\WINDOWS\System32\?hkntfs.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MouseDrv] C:\DOCUME~1\Lucyna\USTAWI~1\Temp\link.txt

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Awoh] "C:\Program Files\busa\totm.exe" -vt ndrv

O4 - HKCU\..\Run: [leeman] C:\WINDOWS\System32\leeman.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpySheriff] C:\Program Files\SpySheriff\SpySheriff.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotch.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 195.95.218.170 (HKLM)

O16 - DPF: {0D62A517-E7C6-4E1F-A577-07D4AC549A48} (Progetto1.int_ver32) - http://advnt01.com/dialer/int_ver32b.CAB

O16 - DPF: {10003000-1000-0000-1000-000000000000} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht!http://195.95.218.83/users/sex/web/cool.chm::/on.exe

O16 - DPF: {11311111-1111-1111-1111-111111111157} - file://C:\Recycled\Q330995.exe

O16 - DPF: {14A3221B-1678-1982-A355-7263B1281987} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht!http://82.179.170.82/e9xr2.chm::/file.exe

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nesunel.mht!http://adextension.com/ext1/lca.chm::/bridge-c18.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {9EB320CE-BE1D-4304-A081-4B4665414BEF} (MediaTicketsInstaller Control) - ms-its:mhtml:file://c:\nosukmt.mht!http://kazaalite.pl/stats/mt.chm::/MediaTicketsInstaller.cab

O16 - DPF: {B7E76C25-791F-432E-BDB7-748D01A93FC2} (VacPro.int_ver30) - http://advnt01.com/dialer/int_ver30.CAB

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{210FDBEB-C2F7-42A0-B838-EAB47907B7FD}: NameServer = 85.255.114.76,85.255.112.136

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{74B2E07C-9A84-4893-B2DE-145CD5DA7B17}: NameServer = 85.255.114.76,85.255.112.136

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CA5746C1-3CF5-4F49-8F3C-27C3628DBD01}: NameServer = 85.255.114.76,85.255.112.136

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{210FDBEB-C2F7-42A0-B838-EAB47907B7FD}: NameServer = 85.255.114.76,85.255.112.136

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{210FDBEB-C2F7-42A0-B838-EAB47907B7FD}: NameServer = 85.255.114.76,85.255.112.136

O18 - Filter: text/html - {4F7681E5-6CAF-478D-9CB8-4CA593BEE7FB} - C:\WINDOWS\System32\xplugin.dll

O20 - Winlogon Notify: msctl32.dll - C:\WINDOWS\system32\msctl32.dll

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoguard.exe

Taki był wrzask,że głowa boli

Asterisk


(Asterisk) #2

Nie baw sie w Moderatora - jak nie masz

nic konkretnego do pisania, to spasuj


Musisz poczekać

BTW

Log ma wyglądać tak, jak Ci zmieniłem


(boczi) #3

Wszystkie czynności wykonujesz w trybie awaryjnym [F8] w czasie bootowania komputera z wyłączonym przywracaniem systemu. Gdybyś nie wiedział, jak to zrobić, zobacz TU.

Pogrubione kasujesz z dysku oraz wszystkie wpisy z Hijacka.

KONIECZNIE! Później skan programami anty. Linki w tematach przyklejonych.

Po czynnościach nowy log!

Opróżnij katalogi TEMP, Prefetch z katalogu systemowego WINDOWS.

Jeśli będą problemy z usuwaniem, używasz narzędzia KillBox,

http://www.downloads.subratam.org/KillBox.zip

Info:

Odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżkę (przykład):

C:\WINDOWS\System32\xxx.exe

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz się).