Przechwytywanie video


(janusz.er.) #1

Czy do przechwytywania video oprócz " K-lite " muszą być inne kodeki? Pytam ponieważ przechwycony materiał ma tak wiele szumów, że nie sposób go odtwarzać!