Przeciążone wczytywanie stron www. Prośba o sprawdzenie loga


(Kam) #1

Witam.

Od jakiegoś czasu, przeglądarki internetowe (IE & Firefox to samo) tak wolno otwierają mi strony, że idzie nerwy podgrzać podczas, gdy prędkość pobierania czegokolwiek z neta, na moim łączu Neo ADSL 1MBit pobiera ponad 0,1mb/s… Czym to jest spowodowane? Może podajcie jakieś programy wspomagające przeglądanie stron, czy przyspieszające tą operacje.

PS.: nie chodzi tutaj o jednoczesne ściąganie i przeglądanie stron, lecz o samo przeglądanie. Później patrze, z jaką prędkością mi będzie pobierało, to było tak jak napisałem wyżej. A samo przeglądanie stron jest bardzo mulaste…


(aju) #2

A limicik :mrgreen: pewnie przekroczyleś. Za kilka godzin wszystko powinno wrócić Ci do normy :slight_smile: (chyba że masz syf na komputerze!)


(Kam) #3

Jak limit jak pisze wyraźnie, że mi szybko ściąga, tylko wolno strony przegląda…


(El Presidento) #4

Neostrada, ma limit pobieranych danych. Po przekroczeniu prędkośc interentu drastycznie spada.

Jak z wirusami ( wklej loga z hijackthis), bo jezeli masz szypki download to strony tez powinny dobrze chodzić.

Co do ff to uzyj programu FireTune do podkręcenia przeglądarki.


(Kam) #5
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:41:44, on 2006-01-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Programy\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

D:\Programy\Advanced Registry Doctor\RegManServ.exe

D:\Programy\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe

C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdnagent.exe

C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdswitch.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Documents and Settings\ŁUKASZ\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.google.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Łukasz

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BPK IE Plugin - {1E1B2879-88FF-11D3-8D96-D7ACAC95951F} - D:\Programy\BPK\web.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Programy\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - D:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: IEPlugin Class - {CF7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - D:\Programy\Advanced System Optimizer\IEHelper.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - D:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [mouseElf] C:\PROGRA~1\GENIUS~1\mouseElf.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdnagent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDSwitchAgent] "C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdswitch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDOESRV] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BPK] D:\Programy\BPK\bpk.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Konwertuj do Adobe PDF - res://D:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj do istniejącego pliku PDF - res://D:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe łącza do Adobe PDF - res://D:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe łącza do istniejącego pliku PDF - res://D:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj wybrane łącza do Adobe PDF - res://D:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj wybrane łącza do istniejącego pliku PDF - res://D:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do Adobe PDF - res://D:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do istniejącego pliku PDF - res://D:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Search and Remove Spyware - {CDB280E8-BE43-4128-8A5A-3FCD094E2D88} - D:\Programy\RegFreeze\rfsearchhandler.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Search and Remove Spyware - {CDB280E8-BE43-4128-8A5A-3FCD094E2D88} - D:\Programy\RegFreeze\rfsearchhandler.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1132416324500

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B25A6376-7B76-4E86-BFCD-599DD9CA032B}: NameServer = 194.204.152.34

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe

O23 - Service: PDScheduler (PDSched) - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Registry Management Service (RegManServ) - Unknown owner - D:\Programy\Advanced Registry Doctor\RegManServ.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Programy\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - D:\Programy\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

No sprawdźcie tego loga.

Dam jeszcze screena z procesów uruchomionych:

screen011qf.th.jpg


(Monczkin) #6

kamiennikl proszę zmienić nazwę tematu na konkretny - inaczej poleci do śmieci - za długo z nami jesteś, żeby nie wiedzieć jakie zasady tu panują


(lysysz) #7

A może brak w komputerze jakichś bibliotek, wtyczek do FF itd.


(Gutek) #8

LOG Ok - zapodaj scanery online na wszelki wypadek - Scanery do wyboru