Przeglądarka blackhawk player youtube przerywa


(strabek) #1

Przeglądarka blackhawk player youtube przerywa jaki tego powód?

wiem że to ustawienia przeglądarki.