Przeglądarka zwalnia


(Cristobal82) #1

Proszę o sprawdzenie loga. Niepokojące mnie symptomy to:

  1. Przeglądarka czasami mocno zwalnia a w skrajnych sytuacjach nie ładuje stron

  2. System dłużej startuje

3.Win Worms Door Cleaner przy włączaniu pokazuje komunikat, że użycie pamięci przez svchost jest podejrzanie duze. Nie wiem, które porty powinienem zamykać, ewentualnie proszę o instrukcje w tek kwestii

  1. W katalogu: ...\Dane Aplikacji\Mozilla odtwarza się katalog "Cache", którego wcześniej nie było. Do usuniecia tylko trybie awaryjnym.

  2. Wcześniej zdarzało się kilka razy, ze Mozilla samoczynnie (?) się wyłączała. Moze to kwestia zbyt dużej ilości włączonych stron jednocześnie, ale wcześniej tego nie było.

6.Spybot wyświetlał informacje o blokowaniu zmian w rejestrze (nie były wtedy przez mnie instalowane żadne urządzenia ani programy)

Skanowałem etrustem i skanerami online - czysto. Po skanowaniu Spybotem i Ad-aware - zwykłe cookie nic poza tym.

Jestem raczej laikiem i nie potrafię "czytać" logów Hijacka, dlatego proszę o pomoc.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:58:16, on 2006-10-31

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\CA\eTrust Internet Security Suite\eTrust EZ Antivirus\ISafe.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\CA\eTrust Internet Security Suite\eTrust EZ Antivirus\VetMsg.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\CA\eTrust Internet Security Suite\caissdt.exe

C:\Program Files\CA\eTrust Internet Security Suite\eTrust EZ Antivirus\CAVTray.exe

C:\Program Files\CA\eTrust Internet Security Suite\eTrust EZ Antivirus\CAVRID.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Ochrona\antyszpiegowskie\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe

C:\DOCUME~1\Krzysiek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX02.156\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\Ochrona\ANTYSZ~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {724d43a9-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O3 - Toolbar: &RoboForm - {724d43a0-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM..\Run: [RaidTool] C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [CaISSDT] "C:\Program Files\CA\eTrust Internet Security Suite\caissdt.exe"

O4 - HKLM..\Run: [CaAvTray] "C:\Program Files\CA\eTrust Internet Security Suite\eTrust EZ Antivirus\CAVTray.exe"

O4 - HKLM..\Run: [CAVRID] "C:\Program Files\CA\eTrust Internet Security Suite\eTrust EZ Antivirus\CAVRID.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] "C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Ochrona\antyszpiegowskie\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Wypełnij Pola - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wypełnij Pola - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O9 - Extra button: Zapisz - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Zapisz Pola - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra button: RoboForm - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: RF Pasek Narzędzi - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O15 - Trusted Zone: http://arcaonline.arcabit.com

O15 - Trusted Zone: http://\*.mks.com.pl

O15 - Trusted Zone: http://bezpieczenstwo.onet.pl

O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/viru ... ebscan.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: CAISafe - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Internet Security Suite\eTrust EZ Antivirus\ISafe.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: VET Message Service (VETMSGNT) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Internet Security Suite\eTrust EZ Antivirus\VetMsg.exe


(Leqo) #2

W logu niczego nie widac,daj jeszcze silentrunners :wink:


(Cristobal82) #3

Już się robi :smiley:

"Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"

Startup items buried in registry:


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"Komunikator" = "C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" ["o2.pl Sp. z o.o."]

"WeatherBug" = "C:\Program Files\AWS\WeatherBug\WeatherBug.exe "autorun"" [file not found]

"RoboForm" = ""C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboTaskBarIcon.exe"" ["Siber Systems"]

"Odkurzacz-MCD" = "C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe" ["Franmo Software"]

"odk_mcd" = "(empty string)" [file not found]

"Skype" = ""C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"RaidTool" = "C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe" ["VIA Technologies"]

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"CaISSDT" = ""C:\Program Files\CA\eTrust Internet Security Suite\caissdt.exe"" ["Computer Associates International, Inc."]

"CaAvTray" = ""C:\Program Files\CA\eTrust Internet Security Suite\eTrust EZ Antivirus\CAVTray.exe"" ["Computer Associates International, Inc."]

"CAVRID" = ""C:\Program Files\CA\eTrust Internet Security Suite\eTrust EZ Antivirus\CAVRID.exe"" ["Computer Associates International, Inc."]

"HPDJ Taskbar Utility" = "C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe" ["HP"]

"WinampAgent" = "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"InCD" = "C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe" ["Nero AG"]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar Helper"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF Reader Link Helper"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\Ochrona\ANTYSZ~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]

{724d43a9-0d85-11d4-9908-00400523e39a}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll" ["Siber Systems"]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

\InProcServer32(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

-> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

-> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

-> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

-> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

-> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CE2AA40-1317-11D3-9922-00104B0AD431}" = "CA_AntiVirus"

-> {HKLM...CLSID} = "CA_AntiVirus"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\avshlext.dll" ["Computer Associates International, Inc."]

"{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}" = "7-Zip Shell Extension"

-> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

\InProcServer32(Default) = "D:\Program Files\7-zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]

"{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}" = "Shell Extensions for RealOne Player"

-> {HKLM...CLSID} = "RealOne Player Context Menu Class"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Real Alternative\rpshell.dll" ["RealNetworks, Inc."]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{950FF917-7A57-46BC-8017-59D9BF474000}" = "Shell Extension for CDRW"

-> {HKLM...CLSID} = "Shell Extension for CDRW"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Ahead\InCD\incdshx.dll" ["Nero AG"]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}(Default) = "PDF Column Info"

-> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

7-Zip(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

-> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

\InProcServer32(Default) = "D:\Program Files\7-zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]

CA_AntiVirus(Default) = "{1CE2AA40-1317-11D3-9922-00104B0AD431}"

-> {HKLM...CLSID} = "CA_AntiVirus"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\avshlext.dll" ["Computer Associates International, Inc."]

WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

7-Zip(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

-> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

\InProcServer32(Default) = "D:\Program Files\7-zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]

WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

CA_AntiVirus(Default) = "{1CE2AA40-1317-11D3-9922-00104B0AD431}"

-> {HKLM...CLSID} = "CA_AntiVirus"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\avshlext.dll" ["Computer Associates International, Inc."]

WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

Group Policies {policy setting}:


Note: detected settings may not have any effect.

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}

"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Devices: Allow undock without having to log on}

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"

Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Jarek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"

Enabled Screen Saver:


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\logon.scr" [MS]

Startup items in "Jarek" & "All Users" startup folders:


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Gamma Loader" -> shortcut to: "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe" ["Adobe Systems, Inc."]

"Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]

"HP Digital Imaging Monitor" -> shortcut to: "C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe" ["Hewlett-Packard Co."]

"Microsoft Office" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE -b -l" [MS]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 17

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Toolbars

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{724D43A0-0D85-11D4-9908-00400523E39A}"

-> {HKLM...CLSID} = "&RoboForm"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll" ["Siber Systems"]

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}"

-> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{724D43A0-0D85-11D4-9908-00400523E39A}" = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "&RoboForm"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll" ["Siber Systems"]

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}" = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]

Explorer Bars

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

HKLM\Software\Classes\CLSID{01002DB2-8170-4D9B-A8B1-DDC9DD114E03}(Default) = "Volet Wanadoo"

Implemented Categories{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]

HKLM\Software\Classes\CLSID{3BAF4A27-C764-4E1A-A6F4-62F7A7E5E51C}(Default) = "ToolBand Class"

Implemented Categories{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]

HKLM\Software\Classes\CLSID{5BF498C0-931E-4A4F-B33F-456D07137EAA}(Default) = "Volet Wanadoo"

Implemented Categories{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]

Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46}\

"ButtonText" = "Wypełnij Pola"

"MenuText" = "Wypełnij Pola"

"Script" = "file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html" [file not found]

{320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49}\

"ButtonText" = "Zapisz"

"MenuText" = "Zapisz Pola"

"Script" = "file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html" [file not found]

{724D43AA-0D85-11D4-9908-00400523E39A}\

"ButtonText" = "RoboForm"

"MenuText" = "RF Pasek Narzędzi"

"Script" = "file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html" [file not found]

Miscellaneous IE Hijack Points


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\

<> "{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85}" = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "Search Class"

\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL" [empty string]

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


CAISafe, CAISafe, "C:\Program Files\CA\eTrust Internet Security Suite\eTrust EZ Antivirus\ISafe.exe" ["Computer Associates International, Inc."]

InCD Helper, InCDsrv, "C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe" ["Nero AG"]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Pml Driver HPZ12, Pml Driver HPZ12, "C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe" ["HP"]

VET Message Service, VETMSGNT, "C:\Program Files\CA\eTrust Internet Security Suite\eTrust EZ Antivirus\VetMsg.exe" ["Computer Associates International, Inc."]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]

Print Monitors:


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

CutePDF Writer Monitor\Driver = "cpwmon2k.dll" [null data]

FRITZ!fax Port Monitor\Driver = "FritzPort.dll" ["AVM Berlin GmbH"]

HP Standard TCP/IP Port\Driver = "HpTcpMon.dll" ["Hewlett Packard"]

hpzlnt05\Driver = "hpzlnt05.dll" ["HP"]

hpzsnt12\Driver = "hpzsnt12.dll" ["HP"]


<>: Suspicious data at a browser hijack point.

  • This report excludes default entries except where indicated.

  • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

  • To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 62 seconds, including 24 seconds for message boxes)


(Bbieniol) #4

Przeczyść rejestr (polecam do tego jv16 PowerTools 2006 1.5.2.344), zrób defragmentację, oraz przejrzyj: Optymalizacja XP

Wejdź: Start --> uruchom --> msconfig i w zakładce uruchamianie odznacz (według Ciebie) niepotrzbne przy autostarcie programy :slight_smile:


(Cristobal82) #5

Ok, tak zrobię, dzięki za wskazówkę. Jeśli przy korzystaniu z jv16 nie będę pewien ważnosci któregoś z wpisów, to jeszcze Was dopytam :slight_smile: .

Zauważyłem też, że ostatnio podejrzanie dużo nowych plików tworzy się w folderze "Windows\Prefetch". Czy można te najnowsze spokojnie kasować? Może moje rozumowanie jest nawine, ale jeżeli wcześniej wszystko funkcjonowało poprawnie bez nich, to teoretycznie nic złego nie powinno się po usunięciu stać. Czy to nie takie proste?


(Bbieniol) #6

Poczytaj -> http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=59267