Przegladarki internetowe nie otwieraja ston .Prosze o sprawd


(Kamaetna) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:46:45, on 2008-02-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:/WINDOWS/System32/smss.exe

C:/WINDOWS/system32/winlogon.exe

C:/WINDOWS/system32/services.exe

C:/WINDOWS/system32/lsass.exe

C:/WINDOWS/system32/svchost.exe

C:/WINDOWS/System32/svchost.exe

C:/WINDOWS/Explorer.EXE

C:/Program Files/Alwil Software/Avast4/aswUpdSv.exe

C:/Program Files/Alwil Software/Avast4/ashServ.exe

C:/Program Files/HP/HP Software Update/HPWuSchd2.exe

C:/PROGRA~1/ALWILS~1/Avast4/ashDisp.exe

C:/Program Files/Unlocker/UnlockerAssistant.exe

C:/WINDOWS/system32/ctfmon.exe

C:/WINDOWS/system32/spoolsv.exe

C:/Program Files/Messenger/msmsgs.exe

C:/Program Files/BitTorrent/bittorrent.exe

C:/Program Files/HP/Digital Imaging/bin/hpqtra08.exe

C:/WINDOWS/system32/nvsvc32.exe

C:/WINDOWS/system32/svchost.exe

C:/Program Files/HP/Digital Imaging/bin/hpqSTE08.exe

C:/Program Files/Alwil Software/Avast4/ashMaiSv.exe

C:/Program Files/Alwil Software/Avast4/ashWebSv.exe

C:/WINDOWS/system32/wuauclt.exe

D:/instalki/hijackthis1991.exe

R0 - HKCU/Software/Microsoft/Internet Explorer/Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:/Program Files/Adobe/Acrobat 6.0 CE/Reader/ActiveX/AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:/Program Files/Skype/Toolbars/Internet Explorer/SkypeIEPlugin.dll

O4 - HKLM/../Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM/../Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM/../Run: [NeroFilterCheck] C:/WINDOWS/system32/NeroCheck.exe

O4 - HKLM/../Run: [HP Software Update] C:/Program Files/HP/HP Software Update/HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM/../Run: [avast!] C:/PROGRA~1/ALWILS~1/Avast4/ashDisp.exe

O4 - HKLM/../Run: [unlockerAssistant] "C:/Program Files/Unlocker/UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM/../Run: [userFaultCheck] %systemroot%/system32/dumprep 0 -u

O4 - HKCU/../Run: [CTFMON.EXE] C:/WINDOWS/system32/ctfmon.exe

O4 - HKCU/../Run: [Gadu-Gadu] "C:/Program Files/Gadu-Gadu/gg.exe" /tray

O4 - HKCU/../Run: [MSMSGS] "C:/Program Files/Messenger/msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU/../Run: [bitTorrent] "C:/Program Files/BitTorrent/bittorrent.exe" --force_start_minimized

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:/Program Files/HP/Digital Imaging/bin/hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:/PROGRA~1/MICROS~2/OFFICE11/EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:/Program Files/Skype/Toolbars/Internet Explorer/SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:/PROGRA~1/MICROS~2/OFFICE11/REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:/Program Files/Messenger/msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:/Program Files/Messenger/msmsgs.exe

O17 - HKLM/System/CCS/Services/Tcpip/../{B6001B1B-1618-4797-AC69-0DBADBFF6012}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.31

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:/PROGRA~1/COMMON~1/Skype/SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:/Program Files/Alwil Software/Avast4/aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:/Program Files/Alwil Software/Avast4/ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:/Program Files/Alwil Software/Avast4/ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:/Program Files/Alwil Software/Avast4/ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:/WINDOWS/system32/nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:/WINDOWS/system32/HPZipm12.exe


(Leon$) #2

Źle wklejony log ukośniki w ścieżkach powinny być pochylone tak \\\

popraw i wklej na nowo

:slight_smile: