Przegladarki Internetowe SYFY i INNE


(Kamil Kijak) #1

POMOCY !  2 POST :C

 

Addition : http://wklej.org/id/1700547/

FRST : http://wklej.org/id/1700548/

Shortcut : http://wklej.org/id/1700550/


(Atis) #2

Odinstaluj McAfee Security Scan.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

CloseProcesses:
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoFolderOptions] 0
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://q.search-simple.com/?affID=bl_d9f4245b-7ccc-49ce-b436-796f79869800
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.google.com
URLSearchHook: HKU\S-1-5-21-262018590-1162329950-3924245236-1001 - McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\x64\McIEPlg.dll (McAfee, Inc.)
URLSearchHook: HKU\S-1-5-21-262018590-1162329950-3924245236-1001 - McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McIEPlg.dll (McAfee, Inc.)
SearchScopes: HKLM -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://q.search-simple.com/?affID=bl_d9f4245b-7ccc-49ce-b436-796f79869800&q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM -> {8CDE19E6-71C2-4B46-89B7-35F6A18C571A} URL = 
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-262018590-1162329950-3924245236-1001 -> DefaultScope {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = http://q.search-simple.com/?affID=bl_d9f4245b-7ccc-49ce-b436-796f79869800&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-262018590-1162329950-3924245236-1001 -> OldSearch URL = http://se.yhs4.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=iry&hsimp=yhs-fullyhosted_003&type=wny_ir_15_17&param1=1&param2=f%3D4%26b%3DIE%26cc%3Dse%26pa%3DWinYahoo%26cd%3D2XzuyEtN2Y1L1Qzu0D0CzzyD0D0EtDtA0CyD0CtDyDzyzy0AtN0D0Tzu0StCtBtDyBtN1L2XzutAtFtCtDtFtBtFtDtN1L1CzutN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StDyB0A0AyCtCyEtDtGtC0C0F0AtGyDyCzyzztG0ByD0E0CtGtB0AtB0AzztB0CyCtCtD0E0D2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyC0FtD0B0CtCyEyEtGyB0AyBzytGyEyDzyyEtG0ByB0DtBtG0A0Dzy0Azy0EzztB0D0EtB0D2QtN0A0LzuyEtN1B2Z1V1T1S1NzuyBtBtA%26cr%3D1303597518%26a%3Dwny_ir_15_17%26os%3DWindows 7 Home Premium&p={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-262018590-1162329950-3924245236-1001 -> {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = http://q.search-simple.com/?affID=bl_d9f4245b-7ccc-49ce-b436-796f79869800&q={searchTerms}
BHO: McAfee SiteAdvisor BHO -> {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} -> c:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\x64\McIEPlg.dll [2015-03-11] (McAfee, Inc.)
BHO-x32: MSS+ Identifier -> {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} -> C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McAfeeMSS_IE.dll [2014-04-09] (McAfee, Inc.)
BHO-x32: McAfee SiteAdvisor BHO -> {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} -> c:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McIEPlg.dll [2015-03-11] (McAfee, Inc.)
Toolbar: HKLM - McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\x64\McIEPlg.dll [2015-03-11] (McAfee, Inc.)
Toolbar: HKLM-x32 - McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McIEPlg.dll [2015-03-11] (McAfee, Inc.)
Handler: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\x64\McIEPlg.dll [2015-03-11] (McAfee, Inc.)
Handler-x32: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McIEPlg.dll [2015-03-11] (McAfee, Inc.)
Handler: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\x64\McIEPlg.dll [2015-03-11] (McAfee, Inc.)
Handler-x32: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McIEPlg.dll [2015-03-11] (McAfee, Inc.)
FF Homepage: hxxp://se.yhs4.search.yahoo.com/yhs/web?hspart=iry&hsimp=yhs-fullyhosted_003&type=wny_ir_15_17&param1=1&param2=f%3D1%26b%3DFirefox%26cc%3Dse%26pa%3DWinYahoo%26cd%3D2XzuyEtN2Y1L1Qzu0D0CzzyD0D0EtDtA0CyD0CtDyDzyzy0AtN0D0Tzu0StCtBtDyBtN1L2XzutAtFtCtDtFtBtFtDtN1L1CzutN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StDyB0A0AyCtCyEtDtGtC0C0F0AtGyDyCzyzztG0ByD0E0CtGtB0AtB0AzztB0CyCtCtD0E0D2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyC0FtD0B0CtCyEyEtGyB0AyBzytGyEyDzyyEtG0ByB0DtBtG0A0Dzy0Azy0EzztB0D0EtB0D2QtN0A0LzuyEtN1B2Z1V1T1S1NzuyBtBtA%26cr%3D1303597518%26a%3Dwny_ir_15_17%26os%3DWindows 7 Home Premium
FF SelectedSearchEngine: Search Provided by Yahoo
FF DefaultSearchEngine: Search Provided by Yahoo
FF Extension: Red AdBlocker - C:\Users\PCu\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\crzi1bux.default-1428693683649\Extensions\vxbzrvco_d_u@rosawsfahhpkrkxwzrq.org [2015-04-20]
FF Extension: Roll Around - C:\Users\PCu\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\crzi1bux.default-1428693683649\Extensions\{647bd4c5-c4ec-4dc7-95a6-4866c1c21fe8}.xpi [2015-04-26]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [{4ED1F68A-5463-4931-9384-8FFF5ED91D92}] - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor
FF Extension: McAfee SiteAdvisor - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor [2012-02-23]
FF HKU\S-1-5-21-262018590-1162329950-3924245236-1001\...\Firefox\Extensions: [{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}] - C:\ProgramData\McAfee Security Scan\Extensions\{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}.xpi
FF Extension: McAfee Security Scan Plus - C:\ProgramData\McAfee Security Scan\Extensions\{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}.xpi [2014-04-04]
CHR Extension: (SiteAdvisor) - C:\Users\PCu\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho [2015-04-22]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho] - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McChPlg.crx [2015-04-22]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho] - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McChPlg.crx [2015-04-22]
S3 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McCHSvc.exe [289256 2014-04-09] (McAfee, Inc.)
S2 Update Mgr RollAround; "C:\Program Files (x86)\Common Files\2a617352-d396-46a3-a71b-5d89535356cf\updater.exe" [X]
S3 cpuz134; \??\C:\Users\PCu\AppData\Local\Temp\cpuz134\cpuz134_x64.sys [X]
2015-04-30 18:56 - 2015-04-30 18:59 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
2015-04-10 20:52 - 2015-04-22 20:43 - 00000004 _____ () C:\Windows\SysWOW64\029B560A371F4E00AB32838EBC01B9E7
2015-04-10 20:51 - 2015-04-10 20:51 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\afdb047a-689c-4eec-a3fb-907a147ae9a7
2015-04-22 12:23 - 2012-02-23 08:24 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\McAfee
2015-01-29 19:20 - 2015-01-29 19:20 - 0000109 _____ () C:\ProgramData\{1FBF6C24-C1FD-4101-A42B-0C564F9E8E79}.log
2015-01-29 19:19 - 2015-01-29 19:20 - 0000105 _____ () C:\ProgramData\{40BF1E83-20EB-11D8-97C5-0009C5020658}.log
2015-01-29 19:19 - 2015-01-29 19:19 - 0000107 _____ () C:\ProgramData\{C59C179C-668D-49A9-B6EA-0121CCFC1243}.log
C:\Program Files\McAfee Security Scan
C:\ProgramData\McAfee Security ScanMcAfee Security Scan
Task: {AE607451-BD8D-4208-A007-CF3A186587E9} - System32\Tasks\{F1A224EA-00D8-4ABE-837D-CF594E98B41A} => pcalua.exe -a C:\Users\PCu\Downloads\MagebotSetupvT1076.exe -d C:\Users\PCu\Downloads
Task: {E41B6AA1-2D51-4ACF-974D-01EB0BD66C93} - System32\Tasks\{7DCBC509-5AFD-4729-8868-8CDF80395FCB} => pcalua.exe -a C:\Users\PCu\Downloads\MagebotSetupvT860t.exe -d C:\Users\PCu\Downloads
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcpltsvc => ""=""
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mcpltsvc => ""=""
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition i Shortcut.


(Kamil Kijak) #3

Addition :http://wklej.org/id/1700741/

FRST :http://wklej.org/id/1700742/

Shortcut :http://wklej.org/id/1700739/


(Atis) #4

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

S2 McAfee SiteAdvisor Service; C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe [X]
DeleteQuarantine:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Aby usunąć wszystkie punkty przywracania

Dysk przeskanuj Malwarebytes Anti-Malware

Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.

http://wstaw.org/m/2014/03/25/2014-03-25_123039.png

Język PL > Settings > General Settings > Language > Polish

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK