Przekierowania


(Korgan3) #1

Kiedy wchodzę na jakąś stronę intrnetową to zostaje przekierowany na np.: http://msxml.infospace.com/info.nation. ... ineage%202

Proszę o szybką pomoc...


(adpawl) #2

Daj log z HijackThisa :wink:


(Korgan3) #3
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:24:40, on 2006-01-12

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

E:\Programy\alcohol\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\TBONBin\tbon.exe

C:\WINDOWS\System32\wpabaln.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

E:\RuneScape\swiftswitch\SwiftSwitch.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

E:\Instalki\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: InstaFinderK - {4E7BD74F-2B8D-469E-90F0-F66AB581A933} - C:\PROGRA~1\INSTAF~1\INSTAF~1.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [AltnetPointsManager] c:\program files\altnet\points manager\points manager.exe -s

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Programy\gg\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [tbon] C:\Program Files\TBONBin\tbon.exe /r

O8 - Extra context menu item: &Search - http://kn.bar.need2find.com/KN/menusearch.html?p=KN

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - E:\Programy\alcohol\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

(Zbiwis) #4

Co to za strona czy nie lepiej ją wykreślić, jeżeli to syf.


(Korgan3) #5

Nie rozumiem odpowiedzi czy nie można jej sprecyzować


(Zbiwis) #6

To chyba proste jeżeli to coś przekierowuje ciebie na niechcianą stronę („wesoła' lub posiada wirusa, trojana czy coś podobnego) to czemu ktoś ma w to również wejść. Post pozostanie a ktoś nieświadomy (świadomy mam nadzieję nikt nie wchodzi na nieznane strony) i również będzie to coś miał. Jeżeli nie zrobisz to ty to powinien zrobić to Mod.


(Korgan3) #7

Kurde chodzi mi o to, że czasaemi podczas wchodzenia na RÓŻNE STRONY INTERNETOWE (w tym także TĄ) przekierowuje mnie pisząc, że nie znaleziono strony i się pojawia jakaś wyszukiwarka -.-


(adpawl) #8

Usuń te wpisy, oznaczone kolorem pliki/katalogi wykasuj ręcznie z dysku...

Przeskanuj komputer programem Spybot SD i AdAware...

Zainstaluj program antywirusowy i firewall (np. Sunbelt Kerio)

Zainstaluj ServicePack2 i pozostałe poprawki ....uaktualnij przeglądarke IE.


(Korgan3) #9

Jeszcze jeden problem nie mogę wejść na wiele stron gdyż pisze, że strona jest niedostępna, i to wszystkie związane z grą lineage2...