Przerobienie kodu


(Gesiu) #1

Jak przerobić kod:

input type='hidden' name='rec_mailto' value='mail@domena.pl'>

aby zamiast na jednego maila wysyłało na dwa rózne adresy ??


(L337 Crew) #2

daj plik (jego zawartość), w którym jest wykorzystywana ta zmienna:

(czyli zawartość pliku co masz w tej linijce action=" jakasnazwa_ktorej_niepodales")

Bo tam trzeba również pozmieniać .. (chyba :P)


(Gesiu) #3

PROSIMY UWAŻNIE WYPEŁNIJ FORMULARZNUMER: HASŁO:


(Kubarek) #4

spróbuj tak:


(L337 Crew) #5

gesiu znów brakuje teraz zawartości pliku

8)

Zrób więc narazie tak:

W kodzie dodaj:

Teraz w pliku dynaform.php musisz dodać akcję związaną ze zmienną rec_mailto2 :slight_smile:

Sposób podany przez kubar3k może nie zadziałać,

ponieważ dodaje do wiadomości adres email (oddzielony średnikiem),

a to jest wykonywane w outlooku,

lecz jeśli Ty masz zrobiony skrypt wysyłający e-mail bezpośrednio funkcją mail() to się nie uda :slight_smile: (raczej)

I dlatego trzeba kolejny plik ...