Przetumaczenie tekstu


(Parzyte) #1

1.

Create a bootable system floppy disk.

2.

Download an updated ASRock BIOS file (WinZip format with .zip file extension) from the web site, unzip the BIOS file and save both ASRFLASH.EXE utility and BIOS file to the disk you created in step 1.

3.

Boot from the disk you created in step 2.

4.

At the "A:\" prompt, type ASRFLASH, hit space bar once, and type BIOS file name then press . For example: A:\ASRFLASH K7S41GX2.00 then you will see a message "Please wait for BIOS loading ROM".

5.

After 30 seconds, you will see the message "Flash ROM Update Completed - Pass", then you have finished upgrading the BIOS.

6.

After finishing upgrading the BIOS, please remove the floppy disk. Restart your system and press to enter the BIOS setup utility during boot up.

7.

In Exit menu, please select "Load Default Settings" and press to continue.

8.

Select "Exit Saving Changes" and press to exit the BIOS setup utility.

9.

Now, system is booting up with new BIOS.

Z góry dzięki za fatyge


(Zagorskid) #2

(Marcus35) #3

zagorskid od razu widać że nie tłumaczyłeś tego sam. :stuck_out_tongue:

To typowy przykład działania translatora :lol: Nie mam pewności czy

peterte coś z tego zrozumie choć ogólny sens jest zarysowany

No ale przy tłumaczeniu pkt. 9 prawie popuściłem ze śmiechu hahaha

Teraz, system obuwa w górę z nowym BIOS


(Zagorskid) #4

Twórcza impresja English Translator 3 :wink:.


(Spam) #5

Powered by Wasacz Ultimate Translator Beta.


(Asterisk) #6

Takie rzeczy to tylko w dziale Na Luzie