Przewody wentylatora


(KaisuM) #1

zasilanie i info o ilości obrotów


(Himmak5g) #2

Tak te jkable służa do zasilania wiatraka. Podłącza sie je do złączy w płycie głównej.


(Cosik Ktosik) #3

Czerwony - zasilanie +12V

Żółty - informacja o ilości obrotów

czarny - GND