Przy wlanczaniu alarm bezp start.bat


(fabokl) #1

Witam,

Prosze o sprawdzenie loga

Co któryś raz zaczyna mi wyć awast i informuje ze znalezionow wirusa

start.bat a po wywaleniu go wyłancza mi zapore .

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:11:04, on 2007-12-10

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

D:\Programy\NOKIAP~1\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\Media\LTaskup.exe

D:\Programy\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\ITService\FInwestycyjne\Aktualizator.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Huawei technologies\Huawei UMTS Data Card\HUAWEI Mobile Connect.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.933\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Programy\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe" /updateexe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] D:\Programy\NOKIAP~1\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] D:\Programy\Axa\Remainder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [wTask] C:\WINDOWS\Media\LTaskup.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] D:\Programy\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Aktualizator] C:\Program Files\ITService\FInwestycyjne\Aktualizator.exe SLEEP

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B7899DA9-E3D4-41AB-BE00-28AF0A1340D1}: NameServer = 213.158.194.1 213.158.193.38

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

(Gutek) #2

:x

Daruj sobie logi, masz oficjalny zakaz sprawdzania! !!

wpisy usuń HJT

Pobierz program SDFix

-


(fabokl) #3

Witam, Dzięki za już i przesyłam to co kazaliście przesłać .

BTW wielki szacunek dla waszej cierpliwości i wiedzy.

SDFix: Version 1.118


Run by Administrator on 2007-12-12 at 11:21


Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]


Running From: C:\SDFix


Safe Mode:

Checking Services: Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File


Rebooting...Normal Mode:

Checking Files: 


No Trojan Files Found


Removing Temp Files...


ADS Check:


C:\WINDOWS

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.


C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.
                 Final Check:


catchme 0.3.1262.1 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-12-12 11:25:53

Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS


scanning hidden processes ...


scanning hidden services & system hive ...


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BTHPORT\Parameters\Keys\0010c64d1d55]

"0012d2b6170b"=hex:8e,41,ef,0d,f7,79,c8,c9,5b,c1,41,78,a0,c0,16,77

"0013eff0dff5"=hex:23,f3,93,5d,a0,c1,94,be,78,dd,d5,4a,56,7a,0f,fd

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\ESENT]

"EventMessageFile"=str(2):"c:\windows\system32\ESENT.dll"

"CategoryMessageFile"=str(2):"c:\windows\system32\ESENT.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\BTHPORT\Parameters\Keys\0010c64d1d55]

"0012d2b6170b"=hex:8e,41,ef,0d,f7,79,c8,c9,5b,c1,41,78,a0,c0,16,77

"0013eff0dff5"=hex:23,f3,93,5d,a0,c1,94,be,78,dd,d5,4a,56,7a,0f,fd


scanning hidden registry entries ...


scanning hidden files ...


scan completed successfully

hidden processes: 0

hidden services: 0

hidden files: 0Remaining Services:

------------------
Authorized Application Key Export:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"C:\\Program Files\\Huawei technologies\\Huawei UMTS Data Card\\HUAWEI Mobile Connect.exe"="C:\\Program Files\\Huawei technologies\\Huawei UMTS Data Card\\HUAWEI Mobile Connect.exe:*:Enabled:HUAWEI Mobile Connect"

"C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\WINWORD.EXE"="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\WINWORD.EXE:*:Enabled:Microsoft Office Word"

"C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe"="C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe:*:Enabled:Gadu-Gadu - program g˘wny"

"D:\\Programy\\IncrediMail\\bin\\IncMail.exe"="D:\\Programy\\IncrediMail\\bin\\IncMail.exe:*:Enabled:IncrediMail"

"D:\\Programy\\IncrediMail\\bin\\IMApp.exe"="D:\\Programy\\IncrediMail\\bin\\IMApp.exe:*:Enabled:IncrediMail"

"C:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\IMApp.exe"="C:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\IMApp.exe:*:Enabled:IncrediMail"

"C:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\IncMail.exe"="C:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\IncMail.exe:*:Enabled:IncrediMail"

"C:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\ImpCnt.exe"="C:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\ImpCnt.exe:*:Enabled:IncrediMail"

"C:\\WINDOWS\\Media\\LTaskup.exe"="C:\\WINDOWS\\Media\\LTaskup.exe:*:Enabled:RPC"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]


Remaining Files:

---------------Files with Hidden Attributes:


Tue 16 Oct 2007 0 A..H. --- "C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\fe95c915e785c18bf9cc0792fb5a73df\BIT3.tmp"

Sun 1 Jul 2007 4,189,184 ...H. --- "C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Word\~WRL0004.tmp"

Thu 7 Dec 2006 3,096,576 A..H. --- "C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\U3\temp\Launchpad Removal.exe"

Sat 30 Jun 2007 0 A..H. --- "C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\00766461b1b00d8469999536d8f8d6e4\download\BIT59.tmp"


Finished!

Nie umiem zrobić loga z Combo FIX wyskakuje mi komunikat ze ten plik nie jest poprawną aplkiacją win32

I mam pytanie jeszcze co oznacza ten komentarz ze nie mam prawa sprawdzać logow??


(Gutek) #4

przecież to nie jest informacja do Ciebie

INSTRUKCJA URUCHOMIENIA:


(fabokl) #5

wklejam log z combofix'a

link który byl zamieszczony ściągał pusty plik i dlatego był problem z logiem

podaje link tak jak prosiłeś

http://www.wklej.org/id/3a8993e55e


(Gutek) #6

Wklej do Notatnika:

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Po tym nowy log z Combo


(fabokl) #7

podaje linka

http://wklej.org/id/739a80c5ee


(Gutek) #8

Wykonaj dokładnie to co wyżej napisałem