Przycisk WiFi/Bluetooth dziwnie reaguje - HP Pav. dv6-2110sw


(Kynski) #1

Witam!

Mam problem z przyciskiem WiFi/Bluetooth, ponieważ w moim notebooku, tj. HP Pavillion dv6-2110sw jest to jeden klawisz. Po jego wciśnięciu wyłącza się natychmiastowo zarówno WiFi jak i Bluetooth w laptopie. Z tego, co wiem winno być tak, iż najpierw wyłącza się jedna z tych funkcji.

Oto logi, które mogą się przydać.

ostatnie komunikaty to komunikaty po WYŁĄCZENIU WiFi i Bluetooth. Wyraźnie wykazuje jakiś błąd.

boratynski@dv6-2110sw:~$ dmesg

[15.253157] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11

[15.270531] Bridge firewalling registered

[15.277957] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6

[15.277960] Bluetooth: SCO socket layer initialized

[16.029333] r8169: eth0: link down

[16.029771] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready

[26.603251] eth1: no IPv6 routers present

[31.090711] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Allocating FIFO number 2

[31.101676] [drm] nouveau 0000:01:00.0: nouveau_channel_alloc: initialised FIFO 2

[1097.869804] usb 2-1.7: USB disconnect, address 5

[1097.869834] btusb_intr_complete: hci0 urb ffff880138fbba80 failed to resubmit (19)

[1097.869894] btusb_bulk_complete: hci0 urb ffff880138fbbb40 failed to resubmit (19)

[1097.869905] btusb_bulk_complete: hci0 urb ffff880138fbbc00 failed to resubmit (19)

[1097.870186] btusb_send_frame: hci0 urb ffff88011ee82b40 submission failed

boratynski@dv6-2110sw:~$

boratynski@dv6-2110sw:~$ lspci -v

00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor DRAM Controller (rev 02)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3659

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0

	Capabilities: 


00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Core Processor PCI Express x16 Root Port (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0

	Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0

	I/O behind bridge: 00006000-00006fff

	Memory behind bridge: d2000000-d30fffff

	Prefetchable memory behind bridge: 00000000c0000000-00000000d1ffffff

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: pcieport


00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 05) (prog-if 20 [EHCI])

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3659

	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16

	Memory at db105c00 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: ehci_hcd


00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio (rev 05)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3659

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 22

	Memory at db100000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: HDA Intel


00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 1 (rev 05) (prog-if 00 [Normal decode])

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0

	Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0

	I/O behind bridge: 00005000-00005fff

	Memory behind bridge: da100000-db0fffff

	Prefetchable memory behind bridge: 00000000d3100000-00000000d40fffff

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: pcieport


00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 2 (rev 05) (prog-if 00 [Normal decode])

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0

	Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0

	I/O behind bridge: 00004000-00004fff

	Memory behind bridge: d9100000-da0fffff

	Prefetchable memory behind bridge: 00000000d4100000-00000000d50fffff

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: pcieport


00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 5 (rev 05) (prog-if 00 [Normal decode])

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0

	Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=0

	I/O behind bridge: 00003000-00003fff

	Memory behind bridge: d8100000-d90fffff

	Prefetchable memory behind bridge: 00000000d5100000-00000000d60fffff

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: pcieport


00:1c.7 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 8 (rev 05) (prog-if 00 [Normal decode])

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0

	Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=08, sec-latency=0

	I/O behind bridge: 00002000-00002fff

	Memory behind bridge: d7100000-d80fffff

	Prefetchable memory behind bridge: 00000000d6100000-00000000d70fffff

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: pcieport


00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 05) (prog-if 20 [EHCI])

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3659

	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 21

	Memory at db105800 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: ehci_hcd


00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev a5) (prog-if 01 [Subtractive decode])

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0

	Bus: primary=00, secondary=09, subordinate=09, sec-latency=32

	Capabilities: 


00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Mobile 5 Series Chipset LPC Interface Controller (rev 05)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3659

	Flags: bus master, medium devsel, latency 0

	Capabilities: 


00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset 6 port SATA AHCI Controller (rev 05) (prog-if 01 [AHCI 1.0])

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3659

	Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 35

	I/O ports at 7048 [size=8]

	I/O ports at 7054 [size=4]

	I/O ports at 7040 [size=8]

	I/O ports at 7050 [size=4]

	I/O ports at 7020 [size=32]

	Memory at db105000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: ahci


00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset SMBus Controller (rev 05)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3659

	Flags: medium devsel, IRQ 19

	Memory at db106000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256]

	I/O ports at 7000 [size=32]


01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G98M [GeForce G105M] (rev a2) (prog-if 00 [VGA controller])

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3659

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16

	Memory at d2000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]

	Memory at c0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]

	Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=32M]

	I/O ports at 6000 [size=128]

	Expansion ROM at d3080000 [disabled] [size=512K]

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: nouveau


01:00.1 Audio device: nVidia Corporation High Definition Audio Controller (rev a1)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3659

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16

	Memory at d3000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: HDA Intel


02:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM43225 802.11b/g/n (rev 01)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 145e

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16

	Memory at da100000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: wl


03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 03)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3659

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 34

	I/O ports at 4000 [size=256]

	Memory at d4104000 (64-bit, prefetchable) [size=4K]

	Memory at d4100000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]

	Expansion ROM at d4110000 [disabled] [size=64K]

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: r8169


04:00.0 FireWire (IEEE 1394): JMicron Technology Corp. IEEE 1394 Host Controller (prog-if 10 [OHCI])

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3659

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16

	Memory at d8100000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]

	Memory at d8100d00 (32-bit, non-prefetchable) [size=128]

	Memory at d8100c80 (32-bit, non-prefetchable) [size=128]

	Memory at d8100c00 (32-bit, non-prefetchable) [size=128]

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: firewire_ohci


04:00.1 System peripheral: JMicron Technology Corp. SD/MMC Host Controller

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3659

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16

	Memory at d8100b00 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: sdhci-pci


04:00.2 SD Host controller: JMicron Technology Corp. Standard SD Host Controller (prog-if 01)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3659

	Flags: fast devsel, IRQ 16

	Memory at d8100a00 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]

	Capabilities: 


04:00.3 System peripheral: JMicron Technology Corp. MS Host Controller

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3659

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16

	Memory at d8100900 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: jmb38x_ms


04:00.4 System peripheral: JMicron Technology Corp. xD Host Controller

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3659

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 11

	Memory at d8100800 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]

	Capabilities: 


ff:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture Generic Non-core Registers (rev 02)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3659

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0


ff:00.1 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture System Address Decoder (rev 02)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3659

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0


ff:02.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QPI Link 0 (rev 02)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3659

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0


ff:02.1 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QPI Physical 0 (rev 02)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3659

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0


ff:02.2 Host bridge: Intel Corporation Core Processor Reserved (rev 02)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3659

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0


ff:02.3 Host bridge: Intel Corporation Core Processor Reserved (rev 02)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3659

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0


boratynski@dv6-2110sw:~$

boratynski@dv6-2110sw:~$ lsusb 

Bus 002 Device 006: ID 03f0:231d Hewlett-Packard 

Bus 002 Device 004: ID 04f2:b179 Chicony Electronics Co., Ltd 

Bus 002 Device 003: ID 138a:0005 DigitalPersona, Inc 

Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub

Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Bus 001 Device 003: ID 046d:c526 Logitech, Inc. Nano Receiver

Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

boratynski@dv6-2110sw:~$

(Monczkin) #2

kynski , nazwij proszę temat konkretnie, bez zbędnych problemów w tytule. Inaczej wyciągnę konsekwencje. Przeczytaj ten temat.

viewtopic.php?f=16&t=394978