Przyciszyć plik wav


(Kubal92) #1

Czy da się jakoś sprawić, aby plik muzyczny był sam w sobie cichszy?


(grand) #2

Audacity 1.2.6 :arrow: klik

Wczytujesz plik i zaznaczasz cały lub fragment (zależy co chcesz dokładnie zrobić).

Zakładka: Efekty ---> Wzmacniaj (suwak w lewo wtedy wyciszy Ci cały utwór) ewentualnie Wyciszanie (wyciszy Ci stopniowo dany fragment). Następnie tylko zostaje zapisanie: Plik ---> Eksportuj jako WAV

Jeżeli chodzi o edycję audio to chyba najlepsza aplikacja wśród darmowych i do tego dorównująca komercyjnym swą funkcjonalnością. A możliwości ma bardzo duże :stuck_out_tongue:

Powodzenia! !!


(lazikar) #3

Oty Kosz


(Kubal92) #4

Dzięki, o to właśnie mi chodziło :smiley:

O co chodzi lazikarowi?