Przydzielanie adresów IP w sieci lokalnej bez DHCP


(morfeusz9510) #1

jeśli na routerze mam wyłączony serwer DHCP, to w jaki sposób są przydzielane adresy IP dla komputerów w sieci ?


(Dimatheus) #2

Hej,

Adresy w takim przypadku są przydzielane przez sam system operacyjny - autokonfiguracja połączenia sieciowego - lub bezpośrednio przez dostawcę łącza internetowego i jego serwer DHCP.

Pozdrawiam,

Dimatheus


(nnick) #3

Jeszcze w ramach formalności - w przypadku IPv4 tak jest jak napisał Dimatheus, w przypadku IPv6 jest jeszcze coś takiego jak autokonfiguracja - adresy link local generowane na podstawie adresu MAC karty sieciowej.


(roobal) #4

To o czym pisał Dimatheus (autokonfiguracja), w przypadku IPv4, to też są adresy link local.


(morfeusz9510) #5

czy jeśli na jednym z komputerów w sieci jest ustawiony adres stały to znaczy, że może wystąpić sytuacja, że dwa komputery będą miały ten sam adres?

z jakiej puli powinienem ustawić ten stały adres aby taka sytuacja nie wystąpiła?


(roobal) #6

Tak, może wystąpić taka sytuacja, następuje konflikt, wówczas komputer, który wykrył konflikt najczęściej odrzuca taki adres. Serwer DHCP przed przydzieleniem adresu IP, najpierw pinguje adres, o który prosi inny host, jeśli nie ma odpowiedzi, serwer przyjmuje, że adres jest wolny.

Najpierw określ pulę adresów przydzielanych dynamicznie, a resztę adresów przypisz statycznie i jeśli twój router posiada taką możliwość, dodaj te adresy do puli wykluczeń, aby serwer nie starał się tych adresów przydzielać. Serwer DHCP może przydzielać adresy dynamicznie i automatycznie. Rózni się to tym, że dynamicznie, przydziela zmienne IP, automatycznie, host uzyskuje zawsze ten sam adres, ponieważ został dla niego zarezerwowany. Adresy możesz więc przypisywać automatycznie, zamiast statycznie, ale jeśli masz w sieci serwery i/lub drukarki, to pewniejsze są adresy statyczne.