Przymulenie kompa po infekcji trojanów[ Log ]


(demisen) #1

Rano miałem problem, kaspersky świrował pawiana na zimno, ciągle widział wszędzie trojany itp. Przeskanowałem NOD32 i usunął kilka trojanów, ale komp chodzi strasznie wolno. Log z hijack'a

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:20:06, on 2007-03-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Pro\aawservice.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\JetAudio\JetAudio.exe

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.firefox.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.nod32.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - F:\Programy\Free Download Manager\iefdmcks.dll (file missing)

O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RefreshLock] D:\Programy\Refreshlock\RefreshLock.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpywareTerminator] "C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Flashget] "F:\FlashGet\Flashget.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - F:\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - F:\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz w Free Download Manager - file://F:\Programy\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie pliki w Free Download Manager - file://F:\Programy\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczone w Free Download Manager - file://F:\Programy\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C876FB42-3DD4-4720-B97D-8F9479BD91EA}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Pro\aawservice.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

(1bratek) #2

W sumie najprostszym sposobem jest zrobienie nakladki windowsa, po zatwierdzeniu licencji (F8) podczas instalacji system wyszukuje wczesniejsze instalacje, jak znajdzie wciskamy "r".

Ten sposob zastepuje stare, uszkodzone pliki "swieza" kopia prosto z plytki, nie zmienia jednak ustawien, nie usuwa plikow typu dokumenty.

Przed przystapieniem do tego procesu nalezy najpierw dokladnie oczyscic system z wirusow, trojanow i calej reszty niechcianego badziewia (bo moga pozostac w ustawieniach).

W 99% przypadkow wszystko wraca do normy


(Gutek) #3

usuń wpis HJT

Optymalizacja XP: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... topic=5989

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580