Pusta przestrzeń w Menu Start


(Canaletto) #1

Czy da się usunąć tę pustą przestrzeń z Menu Start?

beznazwy1nob.jpg


(system) #2

Nie do końca, ale da się przez dopasowanie ilości otwieranych ostatnio aplikacji do prawego, czarnego paska. PPM na pasku na dole > Własciwości > zakładka Menu Start > przycisk Dostosuj... > na dole okna "Rozmiar Menu Start" i w rozwijanych obu Menu dopasować ilość (mniej lub więcej, ale tą samą wartość) do prawego, czarnego paska.


(Canaletto) #3

Tylko że widoczne w lewej kolumnie aplikacje to nie są "ostatnio otwierane" tylko sam ustawiałem, co ma się tam znaleźć.

A więc nic się nie da zrobić?