Pytanie na temat oceny końcoworocznej


(Pserek) #1

Krótkie pytanie: Czy można mieć ocenę o 2 wyższą na koniec roku w stosunku do oceny za pierwszy semestr?


(IrasB) #2

Generalnie można, o ile statut szkoły i szkolny system oceniania nie mówi inaczej.


(Papaj1995) #3

Witaj np mój kolega z oceny 2 (na półrocze) ma na koniec 5 wiec wg mnie jest taka mozliwosc


(system) #4

Powiem Tobie coś...Moja kuzynka uczy w Gim i powiem Tobie szczerze że nauczyciele oceniają jak chcę ...także śmiało możesz mieć 2 na 4