Quake 3 demo i Hamachi


(Kanar1616) #1

Jak w temacie chcieliśmy z kolegą zagrać w Quake 3 (demo). Zainstalowaliśmy Hamachi utworzyliśmy sieć. Odpalam Quake tworze server a u kolegi go nie widać.

Wie ktoś jak to skonfigurować aby działało?

Po wybraniu rodzaju gry i wciśnięciu przycisku GO wyskakuje okienko o nazwie Quake 3 Console a w nim coś takiego:

Q3T 1.08 win-x86 Aug 2 1999

----- FS_Startup -----

Current search path:

D:\Konrad\quake/baseq3

----------------------


Running in restricted demo mode.


----- FS_Startup -----

Current search path:

D:\Konrad\quake\demoq3\pak0.pk3 (961 files)

D:\Konrad\quake/demoq3

----------------------

execing default.cfg

execing q3config.cfg

couldn't exec autoexec.cfg

...detecting CPU, found AMD w/ 3DNow!


------- Input Initialization -------

Initializing DirectInput...

Couldn't set DI coop level

Falling back to Win32 mouse support...

Joystick is not active.

------------------------------------

----- Client Initialization -----

----- Initializing Renderer ----

-------------------------------

Initializing OpenGL subsystem

...initializing QGL

...calling LoadLibrary( 'C:\WINDOWS\system32\opengl32.dll' ): succeeded

...setting mode 3: 640 480 FS

...using desktop display depth of 32

...calling CDS: ok

...registered window class

...created window@0,0 (640x480)

Initializing OpenGL driver

...getting DC: succeeded

...GLW_ChoosePFD( 32, 24, 8 )

...55 PFDs found

...hardware acceleration found

...PIXELFORMAT 9 selected

...creating GL context: succeeded

...making context current: succeeded

Initializing OpenGL extensions

...using GL_S3_s3tc

...using GL_EXT_texture_env_add

...using WGL_EXT_swap_control

...using GL_ARB_multitexture

...using GL_EXT_compiled_vertex_array

...WGL_3DFX_gamma_control not found


GL_VENDOR: NVIDIA Corporation

GL_RENDERER: GeForce2 MX/AGP/SSE/3DNOW!

GL_VERSION: 1.5.1

GL_EXTENSIONS: GL_ARB_imaging GL_ARB_multitexture GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_window_pos GL_S3_s3tc GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_clip_volume_hint GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_Cg_shader GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_paletted_texture GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shared_texture_palette GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_textu

GL_MAX_TEXTURE_SIZE: 2048

GL_MAX_ACTIVE_TEXTURES_ARB: 2


PIXELFORMAT: color(32-bits) Z(24-bit) stencil(8-bits)

MODE: 3, 640 x 480 fullscreen hz:60

GAMMA: hardware w/ 0 overbright bits

CPU: AMD w/ 3DNow!

rendering primitives: single glDrawElements

texturemode: GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST

picmip: 1

texture bits: 0

multitexture: enabled

compiled vertex arrays: enabled

texenv add: enabled

compressed textures: enabled

Initializing Shaders

...loading 'scripts/base.shader'

...loading 'scripts/base_button.shader'

...loading 'scripts/base_floor.shader'

...loading 'scripts/base_light.shader'

...loading 'scripts/base_object.shader'

...loading 'scripts/base_support.shader'

...loading 'scripts/base_trim.shader'

...loading 'scripts/base_wall.shader'

...loading 'scripts/common.shader'

...loading 'scripts/ctf.shader'

...loading 'scripts/eerie.shader'

...loading 'scripts/gfx.shader'

...loading 'scripts/gothic_block.shader'

...loading 'scripts/gothic_floor.shader'

...loading 'scripts/gothic_light.shader'

...loading 'scripts/gothic_trim.shader'

...loading 'scripts/hell.shader'

...loading 'scripts/liquid.shader'

...loading 'scripts/menu.shader'

...loading 'scripts/models.shader'

...loading 'scripts/organics.shader'

...loading 'scripts/sfx.shader'

...loading 'scripts/shrine.shader'

...loading 'scripts/skin.shader'

...loading 'scripts/sky.shader'

...loading 'scripts/test.shader'


------- sound initialization -------

Initializing DirectSound

------------------------------------

----- Sound Info -----

    1 stereo

32768 samples

   16 samplebits

    1 submission_chunk

22050 speed

0x5548060 dma buffer

Forcing all sounds to 8 bit

No background file.

----------------------

----- Client Initialization Complete -----

--- Common Initialization Complete ---

Winsock Initialized

Opening IP socket: localhost:xxxxx

Hostname:xxx

IP: 192.168.100.101

IP: 5.96.59.116

Working directory: D:\Konrad\quake

Shutting down OpenGL subsystem

...wglMakeCurrent( NULL, NULL ): success

...deleting GL context: success

...releasing DC: success

...destroying window

...resetting display

...shutting down QGL

...unloading OpenGL DLL

----- Initializing Renderer ----

-------------------------------

Initializing OpenGL subsystem

...initializing QGL

...calling LoadLibrary( 'C:\WINDOWS\system32\opengl32.dll' ): succeeded

...setting mode 3: 640 480 W

...created window@3,22 (646x505)

Initializing OpenGL driver

...getting DC: succeeded

...GLW_ChoosePFD( 32, 24, 8 )

...55 PFDs found

...hardware acceleration found

...PIXELFORMAT 9 selected

...creating GL context: succeeded

...making context current: succeeded

Initializing OpenGL extensions

...using GL_S3_s3tc

...using GL_EXT_texture_env_add

...using WGL_EXT_swap_control

...using GL_ARB_multitexture

...using GL_EXT_compiled_vertex_array

...WGL_3DFX_gamma_control not found


GL_VENDOR: NVIDIA Corporation

GL_RENDERER: GeForce2 MX/AGP/SSE/3DNOW!

GL_VERSION: 1.5.1

GL_EXTENSIONS: GL_ARB_imaging GL_ARB_multitexture GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_window_pos GL_S3_s3tc GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_clip_volume_hint GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_Cg_shader GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_paletted_texture GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shared_texture_palette GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_textu

GL_MAX_TEXTURE_SIZE: 2048

GL_MAX_ACTIVE_TEXTURES_ARB: 2


PIXELFORMAT: color(32-bits) Z(24-bit) stencil(8-bits)

MODE: 3, 640 x 480 windowed hz:85

GAMMA: hardware w/ 0 overbright bits

CPU: AMD w/ 3DNow!

rendering primitives: single glDrawElements

texturemode: GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST

picmip: 1

texture bits: 0

multitexture: enabled

compiled vertex arrays: enabled

texenv add: enabled

compressed textures: enabled

Initializing Shaders

...loading 'scripts/base.shader'

...loading 'scripts/base_button.shader'

...loading 'scripts/base_floor.shader'

...loading 'scripts/base_light.shader'

...loading 'scripts/base_object.shader'

...loading 'scripts/base_support.shader'

...loading 'scripts/base_trim.shader'

...loading 'scripts/base_wall.shader'

...loading 'scripts/common.shader'

...loading 'scripts/ctf.shader'

...loading 'scripts/eerie.shader'

...loading 'scripts/gfx.shader'

...loading 'scripts/gothic_block.shader'

...loading 'scripts/gothic_floor.shader'

...loading 'scripts/gothic_light.shader'

...loading 'scripts/gothic_trim.shader'

...loading 'scripts/hell.shader'

...loading 'scripts/liquid.shader'

...loading 'scripts/menu.shader'

...loading 'scripts/models.shader'

...loading 'scripts/organics.shader'

...loading 'scripts/sfx.shader'

...loading 'scripts/shrine.shader'

...loading 'scripts/skin.shader'

...loading 'scripts/sky.shader'

...loading 'scripts/test.shader'

----- CL_Shutdown -----

Shutting down OpenGL subsystem

...wglMakeCurrent( NULL, NULL ): success

...deleting GL context: success

...releasing DC: success

...destroying window

...shutting down QGL

...unloading OpenGL DLL

-----------------------

------ Server Initialization ------

Server: Q3TEST2

27232 bytes for curve clipping

------- Game Initialization -------

gamename: baseq3

gamedate: Aug 2 1999

------------------------------------------------------------

InitGame: \gamename\baseq3\sv_privateClients\0\mapname\Q3TEST2\protocol\40\version\Q3T 1.08 win-x86 Aug 2 1999\dmflags\0\fraglimit\20\timelimit\0\g_gametype\0\sv_hostname\qpa\sv_maxclients\8\g_maxGameClients\0\teamflags\0\capturelimit\8

0 teams with 0 entities

15 items registered

-----------------------------------

-----------------------------------

(Kamil2993) #2

Kolega ma taki sam system jak ty ?

Sieć lokalna czy przez internet ?

Ja na Lanie ustawiam tak :

Komp 1 :

Zainstalowane hamachi , przydzielony ip , utworzona sieć.

Komp 2

Zainstalowane Hamachi . przydzielony ip . dołączenie do istniejącej sieci.

Kompy łączone krosem, Pingi ok.

Robiłem to na kompach na dwóch takich samych systemach.


(Kanar1616) #3

System ten sam.

Kolega utworzył sieć ja się dołączyłem>

Jeżeli chodzi o grę to próbujemy przez lan.

A problem tkwi w tym że gdy klikam Go wyskakuje Quake 3 Console i tak jakby grę zamyka


(iGreq) #4

a nie prościej pograć przez http://www.quakelive.com/ ?