Rapidshare manager - problem z uruchomieniem

Witam. Pobrałem rapidshare manager. Odpalam(xp pro sp2) i pokazuje się komunikat że aplikacja nie może być uruchomiona:

PLATFORM VERSION INFO

	Windows : 5.0.2195.0 (Win32NT)

	Common Language Runtime : 2.0.50727.42

	System.Deployment.dll : 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)

	mscorwks.dll : 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)

	dfdll.dll : 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)

	dfshim.dll : 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)


SOURCES

	Deployment url : http://images.rapidshare.com/software/rapidmanager/RapidShareManager.application


ERROR SUMMARY

	Below is a summary of the errors, details of these errors are listed later in the log.

	* Activation of http://images.rapidshare.com/software/rapidmanager/RapidShareManager.application resulted in exception. Following failure messages were detected:

		+ This operation is only supported on Windows 2000 SP3 or later operating systems.


COMPONENT STORE TRANSACTION FAILURE SUMMARY

	No transaction error was detected.


WARNINGS

	There were no warnings during this operation.


OPERATION PROGRESS STATUS

	* [2008-07-11 20:11:07] : Activation of http://images.rapidshare.com/software/rapidmanager/RapidShareManager.application has started.


ERROR DETAILS

	Following errors were detected during this operation.

	* [2008-07-11 20:11:10] System.PlatformNotSupportedException

		- This operation is only supported on Windows 2000 SP3 or later operating systems.

		- Source: mscorlib

		- Stack trace:

			at System.Security.Principal.SecurityIdentifier..ctor(WellKnownSidType sidType, SecurityIdentifier domainSid)

			at System.Diagnostics.SharedUtils.EnterMutexWithoutGlobal(String mutexName, Mutex& mutex)

			at System.Diagnostics.SharedPerformanceCounter.GetCounter(String counterName, String instanceName, Boolean enableReuse, PerformanceCounterInstanceLifetime lifetime)

			at System.Diagnostics.SharedPerformanceCounter..ctor(String catName, String counterName, String instanceName, PerformanceCounterInstanceLifetime lifetime)

			at System.Diagnostics.PerformanceCounter.Initialize()

			at System.Diagnostics.PerformanceCounter.set_RawValue(Int64 value)

			at System.Net.NetworkingPerfCounters.Initialize()

			at System.Net.Configuration.SettingsSectionInternal..ctor(SettingsSection section)

			at System.Net.Configuration.SettingsSectionInternal.get_Section()

			at System.Net.HttpWebRequest.get_DefaultMaximumResponseHeadersLength()

			at System.Net.HttpWebRequest..ctor(Uri uri, ServicePoint servicePoint)

			at System.Net.HttpRequestCreator.Create(Uri Uri)

			at System.Net.WebRequest.Create(Uri requestUri, Boolean useUriBase)

			at System.Net.WebRequest.Create(Uri requestUri)

			at System.Deployment.Application.SystemNetDownloader.DownloadSingleFile(DownloadQueueItem next)

			at System.Deployment.Application.SystemNetDownloader.DownloadAllFiles()

			at System.Deployment.Application.FileDownloader.Download(SubscriptionState subState)

			at System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadManifestAsRawFile(Uri& sourceUri, String targetPath, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options, ServerInformation& serverInformation)

			at System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadDeploymentManifestDirectBypass(SubscriptionStore subStore, Uri& sourceUri, TempFile& tempFile, SubscriptionState& subState, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options, ServerInformation& serverInformation)

			at System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadDeploymentManifestBypass(SubscriptionStore subStore, Uri& sourceUri, TempFile& tempFile, SubscriptionState& subState, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options)

			at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation(Uri activationUri, Boolean isShortcut)

			at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker(Object state)


COMPONENT STORE TRANSACTION DETAILS

	No transaction information is available.

Proszę o pomoc…

masz zainstalowane Microsoft .NET Framework?

link:

http://www.microsoft.com/downloads/deta … laylang=en

mam…

pobrałem starszą wersję i ona działa…Nie ściągajcie Tego! !!

wątpię żeby rapidshare wypuszczało takie programy i narażało się na negatywną opinie publiczną ale skoro tak mówisz to trzeba to sprawdzić :slight_smile:

Zobaczcie że na stronie rapidshare.com jest tylko manager pod viste natomiast pod xp nie ma

no nie ma ale starsza wersja działa (wiem z własnego doświadczenia)