Raport zdarzeń - małe pytanie


(system) #1

Mam taki problem. W podglądzie zdarzeń (Panel Sterowania --> Narzędzia administracyjne --> Podgląd zdarzeń) mamy do przeglądu 6 różnych typów zdarzeń. Ja mam problem z "Systemem". Otóż od 1 sierpnia nie mam żadnych nowych informacji. W innych zdarzeniach natomiast są nowe informacje, automatycznie dodawane. O co może chodzić??


(ziggyZZ) #2

Stary! !!