Ratunku TR/Spy.Goldun.ML


(Stasia007) #1

hej, jestem kompletną amatorką

wyskakuje mi info o takim trojanie (mam antyvir'a)

TR/Spy.Goldun.ML

nie da się go jednak wykasować:((

użyłam Killtoll'a, ale wrócił:((

a teraz nie mogę update'ować antyvira:((

oto mój log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:38:38, on 2006-12-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Unable to get Internet Explorer version!


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

D:\programy\winamp\winampa.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\programy\gg\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\programy\słownik niemiecki\Watch.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\programy\antywir\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

D:\programy\antywir\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avcenter.exe

C:\Documents and Settings\kingusia\Pulpit\net\hijackthis.com


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\programy\winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NetWatcherPro] E:\instalki\netwatcher\NetWatcherPro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AT-Watch] D:\programy\antytrojan\Anti-Trojan-55\ATWatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-Trojan-Watch] D:\programy\antytrojan\Anti-Trojan-55\ATWatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "D:\programy\antywir\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\programy\gg\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - Global Startup: Aktywacja Testera.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O12 - Plugin for .: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BD308953-7180-4931-9949-8EA4A4CE2B04}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: AntiVir Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Service (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - D:\programy\antywir\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Cdasnaptwr - Unknown owner - (no file)

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

będe niezwykle wdzięczna za pomoc


(sdar) #2

kinga_007 - witaj na forum.

Umieszczając logi obejmuj je tagami

.

[color=green]Jak to zrobić dowiesz się [/color][TUTAJ](https://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654).

[color=green]Tym razem zrobiłem to za Ciebie ale na przyszłość pamiętaj o tym [/color]:wink:


(Joan Sunshine) #3

Wchodzisz w Start --> uruchom --> services.msc --> zatrzymaj i wyłącz usługe Cdasnaptwr

W HJT zaznaczasz wpisy i klikasz na dole "Fix checked" :

Po zabiegach nowe logi z HiJacka oraz Silent Runners (zaznaczasz No i czekasz aż skończy pracować w tle). :slight_smile: