Recent?


(3dm Racek) #1

Podczas szukania playlisty z winampa w oknie otwierania zauważyłem folder Recent (zaznaczony na rysunku kol. czerwonym), gdze jest pełno skrótów:

recent.JPG

Nie było go wcześniej. Skąd on się wziął ? Jak go usunąć ? I tak apropo jak dodać w to miejsce jakiś folder ? ....


(Tomek Zamlynny) #2

folderze recent znajduja sie skroty programów, które poprzednio było otwierane, mozna to sprawdzić w menu start=> dokumenty i ponizej sa programy, któte otwierałęś.

Folder recent mieści sie c:\windows, wejdz i daj mu atrybut ukryty, bo taki powinien posiadać.


(3dm Racek) #3

Mam ustawione na ukryty ... Dalej nic :?


(Tomek Zamlynny) #4

weź wyszukaj i sprawdz czy nie masz jeszcze jednego folderu recent


(3dm Racek) #5

Wziąłem, wyszukałem i nie ma

Jest tylko w C:\Documents and Settings\Raq\

Jako ukryty ](*,)