Regchk.exe

mam problem z regchk.exe hijacj wywaliB mi taki raport…nie wiem co robi…prosz o pomoc! !!

Złączono Posta : 26.03.2007 (Pon) 20:38

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:24:58, on 2007-03-26

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isamntr.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\mfee.exe

D:\Programy\Winamp\winampa.exe

D:\Programy\NERO\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\WINDOWS\System32\chkdisk.exe

C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isamini.exe

C:\Program Files\SpyLocked\SpyLocked.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Piotras\Pulpit\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe regchk.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\NERO\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\Programy\B C\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.2.7.dll

O2 - BHO: (no name) - {A6ACAE64-F798-4930-AD86-BD3FB32038DB} - C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isadd.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [mysvcig38] mysvcc.exe

O4 - HKLM…\Run: [Windows Explorer] C:\WINDOWS\System32\explorer.exe

O4 - HKLM…\Run: [msvcc25] svcchost.exe

O4 - HKLM…\Run: [stack12] C:\WINDOWS\system32\mfee.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] D:\Programy\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] D:\Programy\NERO\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM…\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [uninstalTime] chkdisk.exe

O4 - HKLM…\Run: [spyLocked] C:\Program Files\SpyLocked\SpyLocked.exe /h

O4 - HKLM…\RunServices: [mysvcig38] mysvcc.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [msvcc25] svcchost.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Komunikator] D:\PROGRAMY UZYTKOWE\o2\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU…\Run: [stack12] C:\WINDOWS\system32\mfee.exe

O4 - HKCU…\Run: [MCS Firewall 6] C:\Documents and Settings\Piotras\Moje dokumenty@neostrada.pl\Nowy folder (2)\MCS Firewall 6\mcsfw.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://D:\Programy\B C\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://D:\Programy\B C\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using BitComet - res://D:\Programy\B C\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan … asinst.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_28.cab

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: COM+ Messages - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchosts.exe" -e mc-110-12-0000144 (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: ipfw_helper (ipfw) - Unknown owner - D:\PROGRAMY UZYTKOWE\firewall\MCS Firewall 6\system\ipfw.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe (file missing)

Proszę poprawić posta, zgodnie z tematami o ich prawidłowym wklejaniu na forum + tytuł tematu

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … highlight=

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jeżeli któryś z nich będzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Start => uruchom => wpisz cmd i kliknij OK => w konsoli, która się otworzy wpisz:

Użyj narzędzia SmitFraudFix (wybierz opcję 2). Potem sprawdź co będzie z tego co wskazałem poniżej i usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki i foldery zaznaczone kasujesz ręcznie z dysku natomiast wpisy w HijackThis.

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis, SilentRunners oraz zawartość pliku c:\rapport.txt