ReGet Deluxe


(Kefas) #1

Witam!

Jak ustawić w programie ReGet Deluxe 4.0 by prędkość pobieranych danych pokazywał w kb/s a nie w b/s.