[RegFix] Spolszczenie poleceń w menu kontekstowym - Notepad++ i IrfanView

Domyślnie polecenia w menu kontekstowym aplikacji Notepad++ oraz IrfanView są dostępne w języku angielskim - pomimo używania polskiej lokalizacji.

Rozwiązaniem jest dodanie odpowiednich wpisów do rejestru systemowego Windows.

IrfanView

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Drive\shell\Browse with &IrfanView]
@="Przeglądaj w &IrfanView"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\Browse with &IrfanView]
@="Przeglądaj w &IrfanView"

Notepad++

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{B298D29A-A6ED-11DE-BA8C-A68E55D89593}\Settings]
"Title"="Edytuj w &Notepad++"

KOD zapisujemy do pliku z rozszerzeniem .REG i dodajemy klucze do rejestru.
Po każdej aktualizacji aplikacji trzeba powtórzyć operację dodania kluczy, gdyż domyślnie instalator nadpisuje wartość. Dodatkowo wpis dotyczący IrfanView wymaga ręcznej edycji wartości klucza, ponieważ z jakiegoś powodu dodanie REGFILE z polskimi literami dla tego przypadku jest źle aplikowane.

2 polubienia