Regularne "przycinki" przeglądarki, wyskakujące reklamy


(morsonio) #1

witam


(Acorus) #2

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/ zgodny z wersją systemu 32-bit lub 64-bit.


(morsonio) #3

raport - http://wklej.to/dV8py 

addition - http://wklej.to/81WHk


(Acorus) #4

Otwórz Notatnik i wklej:

Task: {5CA2C6DD-B29C-4AD5-9742-B8B4664DFBFE} - System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-3682412176-4065701321-3169514534-1000UA = C:\Users\HP\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-08-21] (Facebook Inc.)
Task: {9DEA7960-E4E1-41A1-831B-2A4221AB5E0F} - \Program aktualizacji online firmy Hewlett-Packard. No Task File ==== ATTENTION
Task: {DA64F3BA-776B-4243-A98B-CF7BCFC5A519} - System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-3682412176-4065701321-3169514534-1000Core = C:\Users\HP\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-08-21] (Facebook Inc.)
Task: C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-3682412176-4065701321-3169514534-1000Core.job = C:\Users\HP\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe
Task: C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-3682412176-4065701321-3169514534-1000UA.job = C:\Users\HP\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe
HKLM\...\Run: [] = [X]
HKLM\...\Run: [SunJavaUpdateSched] = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
HKU\.DEFAULT\...\RunOnce: [] - [X]
HKU\S-1-5-19\...\RunOnce: [] - [X]
HKU\S-1-5-20\...\RunOnce: [] - [X]
HKU\S-1-5-21-3682412176-4065701321-3169514534-500\...\MountPoints2: {29375b94-b7f4-11dc-9ab4-002186c905ee} - viewfiles.exe
HKU\S-1-5-21-3682412176-4065701321-3169514534-500\...\MountPoints2: {56bac2ff-8a73-11df-89b8-00238b1e6010} - G:\wbj.exe
HKU\S-1-5-21-3682412176-4065701321-3169514534-500\...\MountPoints2: {954a0b89-eebb-11df-b753-00238b1e6010} - G:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-3682412176-4065701321-3169514534-500\...\MountPoints2: {a31233d7-c91e-11de-97a9-002186c905ee} - G:\wbj.exe
HKU\S-1-5-21-3682412176-4065701321-3169514534-500\...\MountPoints2: {c8a8e2b9-b7eb-11dc-bff7-002186c905ee} - G:\HTC_Sync_Manager_PC.exe
SearchScopes: HKLM - DefaultScope value is missing.
SearchScopes: HKLM - {6B5AD744-A3DA-877D-A9B3-32E2CBC2CB2C} URL = http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?q={searchTerms}SearchSource=4ctid=CT1708250
SearchScopes: HKLM - {C00616CF-AFC0-4A22-8A72-306AF067ACC2} URL = http://slirsredirect.search.aol.com/slirs_http/sredir?sredir=1602query={searchTerms}invocationType=tb50hpcnnbie7-pl-pl
SearchScopes: HKCU - {6B5AD744-A3DA-877D-A9B3-32E2CBC2CB2C} URL = http://www.searchya.com/?q={searchTerms}f=4a=syd91cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtBtAzz0BtC0EyCtDtCtDzyyDtC0EtN0D0Tzu0CyByCtAtN1L2XzutBtFtBtFyCtFtCtDzyyBtN1L1Czu0Y0T0Dcr=2097212350ir=
BHO: AOL Toolbar BHO - {7C554162-8CB7-45A4-B8F4-8EA1C75885F9} - C:\Program Files\AOL\Pasek narzędzi AOL 5.0\aoltb.dll (AOL LLC)
Toolbar: HKLM - AOL Toolbar - {DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922} - C:\Program Files\AOL\Pasek narzędzi AOL 5.0\aoltb.dll (AOL LLC)
R1 {345422e3-72fa-447a-9550-97803edfacf3}t; C:\Windows\System32\drivers\{345422e3-72fa-447a-9550-97803edfacf3}t.sys [55232 2014-04-24] (StdLib)
S3 hwdatacard; system32\DRIVERS\ewusbmdm.sys [X]
S3 hwusbfake; system32\DRIVERS\ewusbfake.sys [X]
2014-05-15 16:40 - 2014-05-16 01:49 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
2014-04-25 08:48 - 2014-04-24 12:20 - 00055232 _____ (StdLib) C:\Windows\system32\Drivers\{345422e3-72fa-447a-9550-97803edfacf3}t.sys

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST

Skasuj folder C:\FRST

Użyj http://www.bleepingcomputer.com/download/tfc/ (uruchom TFC i kliknij Start).


(morsonio) #5

Zrobione , dzięki :smiley: niechaj twe serce na ziemi a dusza w niebiosach rada z przybytku i aż po wsze czasy będzie ,od złej woli stroniwszy uciekać od niecnych losu utrapień będzie.