Rejestr i menadżer został wyłączony przez administratora


(Redfilip94) #1

Witam,

mam problem rejestr i menadżer został wyłączony przez administratora, nie wiem co to spowodowało i nie wiem jak sie tego pozbyć czy ktoś może mi pomóc?

Log z hijackthis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 08:25:58, on 2009-09-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\DOCUME~1\CEBOLI~1\USTAWI~1\Temp\iedljr.exe

C:\DOCUME~1\CEBOLI~1\USTAWI~1\Temp\winixsbta.exe

C:\DOCUME~1\CEBOLI~1\USTAWI~1\Temp\w250c7f.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Execute] C:\WINDOWS\System32\Tools\DelFolders.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Reboot.exe

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


--

End of file - 2901 bytes

Pozdrawiam


(Magik) #2

Przeniesione z działu "Problemy"


(jessica) #3

To powyższe, to nie jest dobry znak: wskazuje na wirusa SALITY/Sector, zarażającego wszystkie .exe .! Obym się myliła...

Na wszelki wypadek:

1) Użyj >Dr. Web CureIt!

Napisz, co wykrył.

2)Użyj >Kaspersky Virus Removal Tool

Daj z niego raport.

3) Jeśli rzeczywiście jest wirus, to przejrzyj ten temat:

http://www.searchengines.pl/Infekcje-plikow-wykonywalnych-exe-dll-scr-t122692.html

4)ewentualnie moźżesz dołączyć też tu log z ComboFix

Nowsza instrukcja obsługi ComboFixa >http://www.bleepingcomputer.com/combofix/pl/instrukcja-uzycia-combofix

Powodzenia

jessi