Rejestr


(sznels) #1

WItam czy może mi ktoś wyjaśnić o co tutaj chodzi jak zapobiegać takie błędy

System Windows zapisał rejestr użytkownika DOM-8B3C9F9F59D\Sznels, kiedy aplikacja lub usługa nadal użytkowała rejestr podczas wylogowania. Pamięć używana przez rejestr użytkownika nie została zwolniona. Rejestr zostanie zwolniony, kiedy nie będzie używany. 


 Najczęstszą tego przyczyną są usługi uruchamiane z konta użytkownika. Próbuj skonfigurować te usługi, aby były uruchamiane z konta LocalService lub NetworkService.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

(Agatonster) #2

sznels

Poczytaj - Konkretne tematy... ze zwróceniem szczególnej uwagi na pierwszy post.

Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie.

W tym celu proszę użyć przycisku icon_edit.gif

Zignorowanie prośby będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.


(goomish) #3

Komunikat, który wkleiłeś mniej więcej opisuje co się dzieje - jakaś usługa lub inny program nie zdążył się zamknąć (zakończyć) i zapisać w rejestrze wszystkich zmian (np. zmiany ustawień, czy innych informacji zapisywanych przez aplikacje w trakcie zamykania) przed wylogowaniem się użytkownika. Co to dokładnie jest możesz spróbować namierzyć przy pomocy narzędzia User Profile Hive Cleanup Service.