Reklamy Digital More Ads


(Lesniok) #1

Od pewnego czasu włączają się samodzielnie reklamy, wszedzie podpisane Digital More Ads.

 

http://wklej.org/id/1756272/  FRST

http://wklej.org/id/1756274/ ADDITION

http://wklej.org/id/1756275/   Shortcut

 

Proszę o pomoc. 


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM-x32\...\Run: [] = [X]
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk [2013-12-27]
ShortcutTarget: McAfee Security Scan Plus.lnk - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\SSScheduler.exe (McAfee, Inc.)
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction ======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-2316799382-1413027711-4058365236-1001\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction ======= ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.wp.pl/?src01=dp220150413
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.wp.pl/?src01=dp220150413
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
BHO-x32: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McAfeeMSS_IE.dll [2014-04-09] (McAfee, Inc.)
FF HKU\S-1-5-21-2316799382-1413027711-4058365236-1001\...\Firefox\Extensions: [{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}] - C:\ProgramData\McAfee Security Scan\Extensions\{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}.xpi
S3 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McCHSvc.exe [289256 2014-04-09] (McAfee, Inc.)
S3 catchme; \\C:\ComboFix\catchme.sys [X]
S3 MBAMSwissArmy; \\C:\windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [X]
2015-07-13 14:41 - 2015-07-13 14:42 - 00000000 ____ D C:\AdwCleaner
2015-07-13 12:14 - 2011-06-26 08:45 - 00256000 _____ C:\windows\PEV.exe
2015-07-13 12:14 - 2010-11-07 19:20 - 00208896 _____ C:\windows\MBR.exe
2015-07-13 12:14 - 2009-04-20 06:56 - 00060416 _____ (NirSoft) C:\windows\NIRCMD.exe
2015-07-13 12:14 - 2000-08-31 02:00 - 00518144 _____ (SteelWerX) C:\windows\SWREG.exe
2015-07-13 12:14 - 2000-08-31 02:00 - 00406528 _____ (SteelWerX) C:\windows\SWSC.exe
2015-07-13 12:14 - 2000-08-31 02:00 - 00098816 _____ C:\windows\sed.exe
2015-07-13 12:14 - 2000-08-31 02:00 - 00080412 _____ C:\windows\grep.exe
2015-07-13 12:14 - 2000-08-31 02:00 - 00068096 _____ C:\windows\zip.exe
2015-07-13 12:12 - 2015-07-13 14:07 - 00000000 ____ D C:\Qoobox
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Lesniok) #3

Wykonane.

Nie pomogło, nadal włączają się programy.

FIXlist : http://wklej.org/id/1756297/


(Acorus) #4

Odinstaluj Chrome zaznaczając usunięcie danych przeglądania.


(Lesniok) #5

Wszystko działa prawidłowo. Dziękuje za pomoc.