Reklamy pop up


(Titolek) #1

Od pewnego czasu pojawiają mi sie caly czas reklamy pop up, a do tego gdy wlaczam komputer i lacze sie z internetem to wyskakuje mi okienko które sie wlancza po nacisnieciu wylacz komputer. oto moje loga

Hijack this

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:14:30, on 2006-07-14

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\win32host.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\System32\directxat.exe

C:\WINDOWS\System32\win32bootcfg.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\System32\mssvcc.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\SCURIT~1\alg.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\T?sks\w?wexec.exe

C:\WINDOWS\System32\sucker.exe

C:\WINDOWS\System32\sucker.exe

c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\dGl0b2w\command.exe

D:\Pliki\HijackThis.exe


R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {31802F6B-C7DD-EE55-F041-E62B56CD8593} - C:\WINDOWS\System32\gncreunl.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Directx] directxat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Core Kernel Update] C:\WINDOWS\System32\win32bootcfg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s

O4 - HKLM\..\Run: [msconfig38] mssvcc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows MS Update 32] sucker.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Directx] directxat.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [msconfig38] mssvcc.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows MS Update 32] sucker.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Directx] directxat.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Croa] "C:\PROGRA~1\SCURIT~1\alg.exe" -vt yazr

O4 - HKCU\..\Run: [Hboxiut] C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\T?sks\w?wexec.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Windows MS Update 32] sucker.exe

O4 - HKCU\..\Run: [city team] C:\DOCUME~1\ADMINI~1\DANEAP~1\PLANBL~1\Name enc.exe

O4 - HKCU\..\RunServices: [Microsoft Directx] directxat.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [Windows MS Update 32] sucker.exe

O4 - Startup: Skrót do emule.lnk = C:\Program Files\eMule\emule.exe

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{16A921F6-48AB-4E21-AD61-4854BF85AF9E}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{16A921F6-48AB-4E21-AD61-4854BF85AF9E}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\System32\wuauboot.dll C:\WINDOWS\System32\smss.dll

O20 - Winlogon Notify: mszsrn32 - C:\WINDOWS\system32\mszsrn32.dll

O20 - Winlogon Notify: Shell Extensions - C:\WINDOWS\system32\wjauboot.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: Telephony - C:\WINDOWS\system32\wjauboot.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: URL - C:\WINDOWS\system32\p2r40c9qef.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\dGl0b2w\command.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Win32 Kernel Update (Win32Kernel) - Unknown owner - C:\WINDOWS\win32host.exe

a z silent rinners nie moge bo mi sie pojawia okienko jakies z tekstem

"Silent Runners" cannot use WMI to identify the operating system.

This is caused by corruption of the WMI installation.

WMI is complex and it is recommended that you use a Microsoft

tool, "WMIDiag.vbs," to diagnose WMI on your system.

Co robić??


(Gutek) #2

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz Command Service i Win32 Kernel Update

Użyj Look2Me-Destroyer.exe

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Skanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

LSP-Fix usuniesz wpisy 010 TU opis działania :stuck_out_tongue:

Odpal LSP-Fix zaznacz "I know what I'm doing" następnie w okienku Keep zaznacz plik newdotnet.... i za pomocą strzałki (>>) przenieś go do okienka Remover i kliknij Finish

Silent opis: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=15989 i wszystkie błędy z rozwiazaniem są podane

EDIT: Myszak mało i post KOSZ