Reklamy w przeglądarce


(Smiechu102) #1

Witam,

 

proszę o pomoc w związku ze spowolnioną pracą komputera i niechcianymi reklamami w przeglądarce.

 

OTL: http://www.wklej.org/id/1426831/

 

Extras: http://www.wklej.org/id/1426848/

 

Addition: http://www.wklej.org/id/1426849/

 

FRST: http://www.wklej.org/id/1426851/

 

 

Pozdrawiam


(Atis) #2

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKU\.DEFAULT\...\RunOnce: [Del4063750] => cmd.exe /Q /D /c del "E:\WINDOWS\TEMP\0.del" <===== ATTENTION
HKU\S-1-5-21-2052111302-1788223648-1417001333-1004\...\Run: [Power2GoExpress] => NA 
SearchScopes: HKCU - URL http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3321897&octid=EB_ORIGINAL_CTID&SearchSource=58&CUI=&UM=4&UP=SP15CBF451-04CB-4EBA-BB58-6178AFB31918&q={searchTerms}&SSPV=
SearchScopes: HKCU - SuggestionsURL_JSON http://suggest.search.conduit.com/CSuggestJson.ashx?prefix={searchTerms}
BHO: No Name -> {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} -> No File
Toolbar: HKLM - No Name - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - No File
Toolbar: HKCU - No Name - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - No File
Toolbar: HKCU - No Name - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - No File
DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
S2 FileZilla Server; "f:\xampp\filezillaftp\filezillaserver.exe" [X]
S2 ADILOADER; System32\Drivers\adildr.sys [X]
S3 adiusbaw; system32\DRIVERS\adiusbaw.sys [X]
S3 hwdatacard; system32\DRIVERS\ewusbmdm.sys [X]
S4 IntelIde; No ImagePath
U3 ao4jrbuf; No ImagePath
E:\AdwCleaner
Task: E:\WINDOWS\Tasks\Registry Optimizer_DEFAULT.job => E:\Program Files\WinZip Registry Optimizer\Winzipro.exe
Task: E:\WINDOWS\Tasks\Registry Optimizer_UPDATES.job => E:\Program Files\WinZip Registry Optimizer\Winzipro.exe
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\ESETOlmarikOlmascoCleaner => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\ESETOlmarikOlmascoCleaner.sys => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PEVSystemStart => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\procexp90.Sys => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\ESETOlmarikOlmascoCleaner => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\ESETOlmarikOlmascoCleaner.sys => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PEVSystemStart => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\procexp90.Sys => ""="Driver"
Hosts:
DisableService: wuauserv
CMD: del /f /s /q %TEMP%\*.*

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Smiechu102) #3

Fixlog: http://www.wklej.org/id/1426889/

 

FRST: http://www.wklej.org/id/1426888/


(Atis) #4

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKU\.DEFAULT\...\RunOnce: [Del4063750] => cmd.exe /Q /D /c del "E:\WINDOWS\TEMP\0.del"
Reg: reg delete HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2 /f

Uruchom FRST i kliknij Fix. Później skasuj folder C:\FRST

Dysk przeskanuj Malwarebytes Anti-Malware

Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.

http://wstaw.org/m/2014/03/25/2014-03-25_123039.png

Język PL > Settings > General Settings > Language > Polish