Reklamy z sale charger


(Blumen12) #1

FRST-    http://wklej.org/id/1756324/

Addition-  http://wklej.org/hash/a8b697c29cf/

Shortcut-  http://www.wklej.org/hash/d4ee509c15f/

 

  POMOCY te reklamy nie dają możliwości pracy z internetem


(Acorus) #2

Odinstaluj iWebar,SensePlus.Pobierz i uruchom jako administrator AdwCleaner https://toolslib.net/downloads/finish/1/ Kliknij Scan i później Cleaning.

Pokaż nowe logi z FRST.


(Blumen12) #3

http://wklej.org/hash/99d86c54573/         


(Acorus) #4

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] = C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
HKU\S-1-5-21-2379956397-2321415107-1491906179-1000\...\Run: [TBPanel] = C:\Program Files (x86)\Vtune\TBPanel.exe [2158592 2010-07-30] ()
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
OPR Extension: (Sale Charger) - C:\Users\p\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\ifceekaonljpjdnanifbjlpjlpjihahe [2015-06-09]
S2 TBPanel; No ImagePath
S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
2015-07-13 17:27 - 2015-07-13 17:28 - 00000000 ____ D C:\AdwCleaner
2015-07-13 15:41 - 2015-07-13 15:41 - 03237248 _____ (Enigma Software Group USA, LLC.) C:\Users\p\Downloads\sh-remover (1).exe
2015-07-13 15:38 - 2015-07-13 15:38 - 03237248 _____ (Enigma Software Group USA, LLC.) C:\Users\p\Downloads\sh-remover.exe
2015-07-01 11:20 - 2015-07-01 11:20 - 00003124 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{14AE6F29-9995-4180-BDF3-D4F66E22849D}
2015-06-28 13:25 - 2015-06-28 13:25 - 00003028 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{8E5F8054-599F-427A-8AC8-B4065E096213}
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

Odinstaluj Chrome zaznaczając usunięcie danych przeglądania.