ReplacePL (portable) - przestał działać

Pierwszy raz w życiu spotyjkam się z takim błędem aplikacji.

Mowa o ReplacePL

System Windows nie może uzyskać dostępu do pliku z jednej z następujących przyczyn: problem z połączeniem sieciowym; problem z dyskiem, na którym jest przechowywany plik; problem ze sterownikami magazynu zainstalowanymi na tym komputerze; brak dysku. System Windows zamknął program ReplacePL z powodu tego błędu.

Program: ReplacePL

Plik: 


Wartość błędu jest wyświetlona w sekcji Dodatkowe dane.

Akcja użytkownika

1. Otwórz plik ponownie. Ta sytuacja może być przejściowym problemem, który sam się rozwiąże po ponownym uruchomieniu programu.

2. Jeśli nadal nie można uzyskać dostępu do pliku i

	- jest w sieci, administrator sieci powinien sprawdzić, czy nie ma problemu z siecią i czy można skontaktować się z serwerem.

	- jest na dysku wymiennym, na przykład dyskietce lub dysku CD-ROM, sprawdź, czy cały dysk jest włożony do komputera.

3. Sprawdź i napraw system plików, uruchamiając program CHKDSK. Aby uruchomić program CHKDSK, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie CMD, a następnie kliknij przycisk OK. W wierszu polecenia wpisz polecenie CHKDSK /F, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

4. Jeżeli problem nie ustąpi, przywróć plik z kopii zapasowej.

5. Ustal, czy można otworzyć inne pliki na tym samym dysku. Jeśli nie, dysk może być uszkodzony. Jeśli jest to dysk twardy, skontaktuj się z administratorem komputera lub dostawcą sprzętu komputerowego, aby uzyskać dalszą pomoc.


Dodatkowe dane

Wartość błędu: C000026E

Typ dysku: 0

Sprawdzanie systemu plików na Q:

Etykieta woluminu: Q.


CHKDSK sprawdza pliki (poziom 1 z 3)

  Przetworzone rekordy plików: 2555648. Ukończono sprawdzanie plików.

  Przetworzone rekordy dużych plików: 704. Przetworzone rekordy uszkodzonych plików: 0. Przetworzone rekordy atrybutów rozszerzonych: 0. Przetworzone rekordy ponownej analizy: 0. CHKDSK sprawdza indeksy (poziom 2 z 3)

  Przetworzone wpisy indeksu: 2787272. Ukończono weryfikację indeksów.CHKDSK sprawdza deskryptory zabezpieczeń (poziom 3 z 3)

  Przetworzone deskryptory zabezpieczeń/identyfikatory plików: 2555648. Oczyszczanie 16 nieużywanych wpisów w indeksie $SII pliku 0x9.

Oczyszczanie 16 nieużywanych wpisów w indeksie $SDH pliku 0x9.

Porządkowanie 16 nieużywanych deskryptorów zabezpieczeń.

Ukończono sprawdzanie deskryptorów zabezpieczeń.

  Przetworzone pliki danych: 115813. Trwa sprawdzanie dziennika Usn...

  Przetworzone bajty numerów USN: 17601336. Zakończono sprawdzanie poprawności dziennika Usn.

System Windows sprawdził system plików i nie znalazł żadnych problemów.