Restart kompa w dziwnych momentach


(system) #1

Nawet jak nic się nie robi na kompie potrafi się zrestartowc a jak jest obciążony mocno to działa nie ma reguły kiedy problem występuje,

pokazuje sie czarny ekran przez chwile i komp włącza się od nowa:/

Komp: AMD 2500+ barton (nie kręcony) temp 40C

płyta Asrock k7nf2-raid (nowa bo stara sie zwaliła przez zasilacz) temp 29C

dysk segate 80gb temp 40C

zasilacz Modecom feel 300W(nowy bo stary sie spalil)

grafa Ati 9200se

A dodam ze system zainstalowany od nowa po zmianie plyty głównej.

Log z HIJackThis bo wydaje się, że to jakis wir może byc skoro sprzet przy max ociazeniu grafy procka dysku dziła bez problemów

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:08:00, on 2007-05-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16441)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\BinarySense\HDDlife 3\hldasvc.exe

C:\Program Files\BinarySense\HDDlife 3\hldasvc.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\binaries\helpctr.exe

C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\HelpSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Jola\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = IE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = L1cza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [LXBSCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXBStime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: HDDlife.lnk = C:\Program Files\BinarySense\HDDlife 3\HDDlifePro.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D1BFC7AD-B2F1-40C5-A6F2-78D501ECA776}: NameServer = 192.168.1.1,217.17.34.10

O18 - Protocol: hddlife - {BD758015-47D9-477A-8873-4B688A2BC0E2} - "C:\Program Files\BinarySense\HDDlife 3\hlAPP.dll" (file missing)

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O23 - Service: HDDlife HDD Access service - BinarySense, Ltd. - C:\Program Files\BinarySense\HDDlife 3\hldasvc.exe

O23 - Service: lxbs_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxbscoms.exe

(Mikos83) #2

ja stary zasilacz sie spalił to zobacz czy na wtyczce w płycie głownej nic nie jest nadpalone


(system) #3

nowa płyta i zasilacz razem były zamontowane stary zasilacz poszedł na śmieci razem ze starą płyta. Więc wtyczki są całe.


(M Zganiacz) #4

A Sprawdzałeś RAM? Może też dostał po du..e podczas sfajczenia zasilacza


(system) #5

Nie pamieci nie sprawdziłem:/ A czym to sprawdzić?

Ale najdziewniejsze jest to ze on czasami sie restaryje, nie ciągle potrafi stac włączony nic sie na nim nie robi i restart:/


(Matnis5) #6

Siemi pisze:

Pamięć sprawdzamy Memtestem http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=340&t=47

Ale z tym lepiej poczekać aż ktoś logi sprawdzi bo widać tam coś do odfajkowania,a w międzyczasie proponowałbym aby sprawdzić jakie błędy występują w podglądzie zdarzeń bo z logu wynika że system miał jakieś problemy.


(qrczak13) #7

Usuń w HJT. Poza tym ok.

Zobacz w podglądzie zdarzeń (start > uruchom > eventvwr) czy nie ma jakichś błędów na czerwono w zakładce system. Jak są to dwuklik i przepisz co jest w opisie.


(system) #8

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\ -ten usunolem ale

tego juz nie ma O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32ja dzis zeskanowalem:/

podgląd zdarzen zobacze jutro jak troche kom pochodzi bo go jeszcze kilkoma programami przeciscilem i firewalla zainstalowalem.

Tearz to wygląda tak log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:13:27, on 2007-05-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16441)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Jola\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = IE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = L1cza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [LXBSCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXBStime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D1BFC7AD-B2F1-40C5-A6F2-78D501ECA776}: NameServer = 192.168.1.1,217.17.34.10

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O23 - Service: lxbs_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxbscoms.exe

O23 - Service: Sunbelt Personal Firewall 4 (SPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

(kris) #9

możliwe , że jest jakiś problem z USB i urządzenia które są podpięte do USB robią problemy u mnie błąd robiła myszka a wkładając pendrive pod dodatkowe wejście USB komputer się od razu restartował . Odłącz wszystko z USB i zobaczysz czy nadal występuje problem jak nie będzie problemu to podłączaj pojedyńczo urządzenia pod USB i będziesz wiedział czy jest to problem z USB .


(system) #10

ale komp sie wyłacza czasami jak nic sie nie robi a raz jak instalowalem jakis prog nie ma reguły ale nigdy nie zdazylo sie zeby wyłączył sie przy podłączaniu usb lub jakiegom kolwiek sprzetu.


(Gothic 1) #11

ja chyba wiem co to jest przyczyną płyta główna nie współpracuje z RAMem. Czy zrobiłeś to co ci doradzał matnis5?? Zrób test memtestem jak jest komp na gwarancj to go daj do naprawy. A RAM dopasować do płyty głównej jest trudno.


(system) #12

hmm no caly komp juz dawno po gwarancji.. tylko plyta i zasilacz nowe,..:confused: no musze obczaic ten memtest...


(Matnis5) #13

To możesz zrobić zawsze.Na początek bym proponował odczytać pliki minidump przy pomocy programu Debugging Tools for Windows a jeżeli ich nie masz to spraw aby się pojawiły po restarcie.

Jak to zrobić masz opisane TU

i TU

Być może pokażą one co tak naprawdę jest sprawcą restartów.